Winx – jyvälaadultaan erinomainen päätyypin vehnäuutuus

Winx – jyvälaadultaan erinomainen vehnä

• Kevätvehnien satokärkeä
• Päätyypin vehnä – kasvuaika sopiva 104,5 vrk
• Laadukas lajike

Sato, korsi ja kasvuaika

Winx edustaa päätyypin ja myöhäisten kevätvehnien satokärkeä, mutta kasvuaika on kuitenkin sopiva (104,5 vrk). Kasvuaika on sama kuin Demonstrantilla, mutta satotaso on huomattavasti korkeampi. Sadon suhdeluku Winxillä on Demonstrantiin nähden 111. Winx on merkittävästi satoisampi myös paljon viljeltyihin KWS Mistraliin ja Sibeliukseen nähden. Lakoprosentti on 10,2 %.

Sadon laatu

Winx on lajike, jonka kauppalaadussa ei löydy heikkouksia: sillä on erittäin iso jyvä (44,0 g), hehtolitrapaino on korkea, valkuainen 12,8 % ja sakoluku on yli 240. 

Taudinkestävyys

Winxin taudinkestävyys on hyvä. Sillä on havaittu virallisissa lajikekokeissa hyvin vähäisesti ruskolaikkua sekä vähäisesti pistelaikkua. Härmä- ja keltaruostehavaintoja kokeissa ei ole. Ruskearuostetta on kokeissa havaittu vähän, mutta sen merkitys Suomessa on yleensä vähäinen.

Viljelysuositus

Winx on erinomainen lajikevalinta kevätvehnän viljelyyn I-II vyöhykkeille. Se menestyy kasvuaikansa puolesta myös III-vyöhykkeen suotuisilla kasvulohkoilla. Winxin satotaso on korkea kaikilla vehnälle soveltuvilla maalajeilla, eli karkeilla kivennäismailla, savimailla sekä liejusavimailla.

Käyttötarkoitus

Winx soveltuu niin mylly- kuin rehuvehnänkin tuotantoon.

Merkittävimmät kevätvehnälajikkeet, mittarilajikkeena Demonstrant (2015-2022)

wdt_ID Lajike Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Sato, suhdeluku Karkeat kiv.maat, suhdeluku Savimaat, suhdeluku Liejusavi, suhdeluku Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valk.sato (kg/ha) Sakoluku 1
1 DEMONSTRANT 104.4 1073 100 100 100 100 2.7 81.1 36.6 78.4 13.1 779 273
2 Mittarilajike, sato (kg/ha) 5977 6234 5950 5867
3 IISAKKIBOR 97.0 1026 93 94 92 95 1.4 80.8 41.0 77.7 14.5 798 237
4 HILKKABOR 97.5 1014 93 94 94 76.4 35.5 78.2 13.5 742 303
5 HELMIBOR 98.1 1030 94 94 97 78 5.6 79.0 36.9 76.3 14.1 788 230
6 WAPPUBOR 101.2 1053 84 73 87 5.0 79.6 37.2 76.8 14.8 754 288
7 BJARNE 101.7 1059 94 98 90 1.7 72.8 33.3 77.6 13.7 773 271
8 ALLI 102.2 1058 101 99 101 106 1.8 80.8 40.0 76.6 13.0 776 239
9 LINNEA 102.7 1062 109 112 106 111 1.5 76.9 41.6 78.4 13.5 872 211
10 JAARLIBOR 102.8 1062 97 104 95 101 5.5 80.0 42.6 80.5 13.8 793 246

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila