Tietosuojaseloste

Peltosiemen ry/Oy tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän nimi: Peltosiemen ry/Oy, Kuivakorventie 1, 30300 Forssa, timo.uusi-rauva@peltosiemen.fi, +358 40 7602 777. Rekisteri on Peltosiemen ry:n jäsenrekisteri ja Peltosiemen Oy:n markkinointirekisteri

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Uusi-Rauva, timo.uusi-rauva@peltosiemen.fi, +358 40 7602 777.

 1. Rekisterin nimi

Peltosiemen ry:n jäsenrekisteri ja Peltosiemen Oy:n tarjousrekisteri

 1. Rekisteröidyt

Peltosiemen ry:n jäsenet ja Peltosiemen Oy:n asiakkaat

 1. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Oikeus henkilötietojen käsittelyyn perustuu yhdistyslakiin ja www.peltosiemen.fi -sivustolta tuleviin asiakkaiden tarjouspyyntöihin. Peltosiemen ry pitää yllä jäsenrekisteriä ja pakkaamot vastaavat asiakkaiden tarjouspyyntöihin

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä ovat henkilöiden nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tiedot tulevat heiltä itseltään

 1. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tarjouspyynnön tehneiden asiakkaiden tiedot luovutetaan Peltosiemen ry:n jäsenpakkaamoille tarjousten tekemistä varten

 1. Tietojen suojaus

Henkilötiedot pidetään turvassa käyttäjätunnuksilla ja palomuurilla suojatuilla sekä varmuuskopioiduilla tietokoneilla

 1. Tietojen käsittelyn kesto

Peltosiemen ry:n jäsenten tiedot säilytetään jäsenyyden keston ajan jäsenrekisterissä. Asiakkaiden tarjouspyynnöt säilytetään tarjouksen ja sen jälkihoidon ajan.

 1. Tietojen käsittelijät

Peltosiemen ry:n jäsenten tietoja käsittelee yhdistyksen sihteeri. Asiakkaiden tietoja käsittelevät tarjousten tekemisen yhteydessä Peltosiemen Oy ja Peltosiemen ry:n jäsenpakkaamot

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojen käsittelyä ei tehdä automaattisesti

 1. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

 1. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 1. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.