Tag Archives: Luomu

IisakkiBOR – aikainen rehuvehnä

IisakkiBOR – aikainen, isojyväinen ja satoisa rehuvehnä • Aikaisin kevätvehnä• Isojyväinen, korkea valkuaispitoisuus• Erittäin lujakortinen Kasvuaika Iisakki on erittäin aikainen kevätvehnälajike. Se on lajikeluettelon aikaisin kevätvehnä, vajaat puoli päivää aikaisempi kuin Anniina. Sato Aikaisuudestaan huolimatta Iisakki on erittäin satoisa lajike – myös eteläisessä Suomessa. Iisakin sato on samalla tasolla Helmin kanssa. Korsi Korreltaan Iisakki on […]

TaikaBOR – mylly- ja vientikaura

TaikaBOR – laatua mylly- ja vientikauratuotantoon • Satoisa ja isojyväinen• Ohutkuorinen• Korkea beetaglukaani- ja valkuaispitoisuus Sato, korsi ja kasvuaika Taika on satoisa lajike, jonka laatu täyttää kaikki myllyteollisuuden vaatimukset. Taika-kauran korsi on melko pitkä ja luja. Sen laonkestävyys on lajikkeiston parhaimpia. Taika on suhteellisen myöhäinen lajike. Sen lämpösummavaatimus on noin 990 astetta, mikä on 25-40 astetta […]

Iceman – laadukas kevätvehnä

Iceman – korkean sakoluvun ja valkuaispitoisuuden kevätvehnä • Kauppalaadultaan erinomainen• Erittäin lujakortinen• Kohtalaisen myöhäinen lajike Iceman on kohtalaisen myöhäinen, huippulaadukas kevätvehnä, jonka viljelyominaisuudet ja kasvitautien kestävyys ovat myös mainiot. Satotaso on melko korkea ja korsi on erityisen luja. Icemanin kauppalaatu on ensiluokkainen. Jyvä on suuri, hehtolitrapaino erityisen korkea ja valkuaispitoisuus on tässä kasvuaikaluokassa korkealla tasolla. […]

Benny – erittäin satoisa, myöhäinen kaura

Benny – huippusatoisa laatukaura Etelä-Suomeen • Satoisuudeltaan huippuluokkaa erityisesti savi- ja eloperäisillä mailla • Kasvuajaltaan Belindaa aavistuksen aikaisempi • Suurijyväinen laatukaura • Bennyllä ei ole heikkouksia minkään ominaisuuden suhteen! Kasvuaika Bennyn kasvuaika on 101 päivää. Se on kasvuajaltaan Belindaa hieman aikaisempi. Saman kasvuajan sen kanssa omaavat muun muassa Donna, Avenue ja Rocky. Sato Benny on […]

Sandy – myöhäinen kaura

Sandy – satoisa ja taudinkestävä myöhäinen kaura • Satoisuudeltaan huippuluokkaa kaikilla maalajeilla • Kasvuajaltaan Belindaa hiukan myöhäisempi • Tasaisen varma sadontuottaja Kasvuaika Sandyn kasvuaika on 103 päivää. Se on kasvuajaltaan Belindaa hivenen myöhäisempi. Sandy on nykyisistä lajikkeista kasvuajaltaan myöhäisin. Sato Sandy on koetulosten mukaan Belindaa noin 6 % satoisampi. Muihin yleisiin lajikkeisiin verrattuna se on […]

Harmony – myöhäinen kaura

Huippulaadukas myöhäinen kaura Harmony • Satoisuudeltaan huippuluokkaa erityisesti happamilla kasvupaikoilla • Kasvuajaltaan Belindaa vähän aikaisempi • Erittäin suurijyväinen laatukaura Kasvuaika Harmonyn kasvuaika on 103 päivää. Se on kasvuajaltaan Belindaa vähän aikaisempi. Sato Harmonyn sato on koetulosten mukaan hieman korkeampi kuin Belindalla. Muihin yleisiin lajikkeisiin verrattuna se on menestynyt erityisen hyvin I-vyöhykkeellä. Lajikekokeiden mukaan se on […]

NiklasBOR – suurijyväinen aikainen kaura

Satoisa ja laadukas aikainen kaura NiklasBOR • Erittäin satoisa ja suurijyväinen• Lujakortinen Sato, korsi ja kasvuaika Niklas on satoisuudeltaan Akselia parempi, mutta on sitä n. 2–3 päivää aikaisempi. Niklas on kasvuaika huomioiden selkeästi yksi satoisimpia markkinoilla olevia aikaisia kauroja. Niklaksen korsi on lujuudessaan samaa luokkaa kuin Akselilla sekä satoisalla Pertulla. Niklaksen korsi on hiukan pidempi […]

Reetta –populaatioruis

Satoisa populaatioruis ReettaBOR  • Satotaso lähellä hybridilajikkeita• Laadukas ja viljelyvarma• Eniten viljelty ruislajike Kasvuaika Syysrukiiden kasvuajat ovat hyvin lähellä toisiaan, Reetta ei eroa muista lajikkeista kasvuajan suhteen. Sato Reetan satotaso on korkea jääden vain muutamia prosenttiyksiköitä markkinoiden satoisimmista, huomattavasti uudemmista populaatiolajikkeista. Korsi Reetan korsi on lyhyempi kuin aikaisemmin viljelyssä olleiden kotimaisten lajikkeiden korsi. Talven- ja […]

AnniinaBOR – aikainen kevätvehnä

Aikainen, paljon viljelty kevätvehnä AnniinaBOR • Aikainen kevätvehnä • Erittäin lujakortinen • Korkea hehtolitrapaino ja valkuainen Kasvuaika Anniina on markkinoiden aikaisin kevätvehnälajike. Helmi on sitä noin päivän ja Wanamo noin 2 päivää myöhäisempi. Quarnaan kasvuaikaeroa kertyy reilu 4 päivää. Zebra on noin 6 päivää Anniinaa myöhäisempi. Demonstrantiin ja Amarettoon eroa tulee jo yli viikko. Sato […]

Toria – satoisa monitahoinen ohra

Laadukas ja satoisa monitahoinen ohra Toria • Huippusatoisa monitahoinen • Hehtolitrapaino 2-tahoisten ohrien luokkaa • Suurijyväinen • Taudinkestävyydeltään erinomainen Sato, korsi ja kasvuaika Toria on erittäin satoisa monitahoinen ohra. Torian lakoprosentti virallisissa lajikekokeissa on 18 ja korren pituus 74 cm. Toria on kasvuajaltaan myöhäinen monitahoinen ohra, kasvuaika on n. 92 päivää. Taudinkestävyys Torialla ei esiinny […]