SW Magnifik – syysvehnä

SW Magnifik – taattua satoa ja laatua

• Sadontuottokyvyltään ehdotonta eliittiä
• Erittäin talvenkestävä ja lujakortinen
• Korkea hehtolitrapaino

Sato ja talvenkestävyys

Mahdollisimman hyvä talvenkestävyys on Suomen oloissa ehdottomasti tärkeimpiä, ellei tärkein yksittäinen syysviljalajikkeen ominaisuus. SW Magnifikin talvenkestävyys on lajikkeiston parhaimpia.

Korsi

SW Magnifikin korsi on erittäin luja, yksi lujimmista. Pituudeltaan se on keskimääräinen, minkä vuoksi poudanarkuuteen ei ole olemassa suurta riskiä.

Taudinkestävyys

SW Magnifikissa ei ole esiintynyt härmää virallisissa lajikekokeissa. Lehtilaikkutauteja siinä on esiintynyt keskimääräisesti. Taudinkestävyys on hyvä.

Kasvuaika

SW Magnifik on kasvuajaltaan varsin tyypillinen syysvehnälajike.

Sadon laatu

SW Magnifikin hehtolitrapaino on varsin korkea. Jyvä on pienehkö ja valkuaispitoisuus on keskimääräinen. Sakoluku normaaliin korjuuaikaan on hyvällä tasolla. Viivästetyssä korjuussa se alenee, mutta syysvehnän kohdalla asia ei tuota käytännössä ongelmia aikaisen puintiajankohdan ansiosta.

Käyttötarkoitus

SW Magnifik on myllyvehnä. Korkea sadontuottokyky ja muut viljelyominaisuudet ovat myös rehuvehnän viljelyssä hyviä piirteitä.

Viljely- ja maalajisuositus

SW Magnifik on erinomainen lajikevalinta koko syysvehnän viljelyalueelle.

Merkittävimmät syysvehnälajikkeet: LUKE Viralliset lajikekokeet 2013-2020. Estimoidut lajikekeskiarvot, mittarilajike CEYLON.

wdt_ID Lajike Sato (kg/ha) Suhdeluku Talvi-tuho (%) Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 CEYLON 7039 100 15.3 331 907.3 4.7 69.6 43.9 80.5 11.6 350
2 URHOBOR 87 13.5 329 878.1 17.9 97.4 43.5 79.2 13.0 384
3 EMILIO 84 21.5 329 875.6 7.9 84.6 45.5 82.0 13.4 292
4 BOTNICABOR 94 18.3 330 890.0 88.0 42.9 80.7 12.3 314
5 ETANA 100 19.2 330 897.0 75.1 48.2 79.8 12.1 337
6 KWS SPENCER 99 14.2 330 895.9 76.6 50.6 78.0 11.6 360
7 SW 15394 (IGLOO) 103 16.7 331 898.8 63.1 45.5 77.5 11.1 354
8 KWS EMIL 86 26.8 331 899.9 12.4 68.3 49.5 79.3 12.1 338
9 RIVERO 90 22.7 331 903.2 73.5 43.5 79.1 12.2 326
10 SW MAGNIFIK 100 10.9 332 912.0 13.3 82.2 42.8 81.4 11.9 311

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


Peräniityn maatilapakkaamo   
Korvenkyläntie 420, 32700 Huittinen
040 0333 666 Heikki
Tomperin pakkaamo, Juuso Voutilainen
Tomperinniementie 58, 71160 Riistavesi

Pohjolan Jyväjemmari Oy, Matti Lappalainen
Rapakkojoentie 70, 74630 Kiuruvesi

Lintukangas Petri / Kaislaniemen tila
Massintie 17, 47440 Sääskjärvi, IITTI
050 4357 400 Petri
Kultajyvä Oy, Heikki Karjalainen
Hakkotie 80, 14300 Renko

Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila