SeveriBOR – monitahoinen ohra

Vahva monitahoinen SeveriBOR

• Laadukas sato
• Melko myöhäinen monitahoinen ohra
• Kasvuaikaluokassaan satoisuuden kärkeä
• Erittäin hyvä härmän- ja rengaslaikunkestävyys

Sato, korsi ja kasvuaika

Severi on satoisuudeltaan monitahoisten ohrien ehdotonta kärkeä. Severi on menestynyt hyvin eri maalajeilla I-vyöhykkeeltä aina IV-vyöhykkeelle saakka. Monitahoisen ohran pääviljelyalueella Severi on eriomainen vaihtoehto rehuohran tuotantoon. Eteläisessä Suomessa se tarjoaa satoisana lajikkeena tuottoisan vaihtoehdon myös esim. syysviljojen ja -öljykasvien esikasviksi. Severi on lujakortinen. Korsi on keskimittainen. Borealin viljelyteknisissä kokeissa kasvunsäädekokeet on toteutettu rehevästi kasvavilla multamailla. Näissä olosuhteissa laontorjunnalla pystyttiin vähentämään Severin lakoutumista ja kasvunsääteen käyttö lisäsi myös jonkin verran sadon määrää (+ 8 %). Kasvunsäädekäsittely tehtiin kahdella eri kehitysasteella. Aikaisemmassa kehitysvaiheessa tehdyllä kasvunsäädekäsittelyllä lakoutumista ei käytännössä ollut ja myöhäisessäkin käsittelyssä lako jäi vähäiseksi. Käsittelyajankohta ei käytännössä vaikuttanut sadon määrään. Laontorjunnalla ei ollut vaikutusta sadon laatuun (tjp ja hlp). Severi on melko myöhäinen monitahoinen ohra. Se on päivän Vildeä myöhäisempi ja 2-3 päivää aikaisempi kuin myöhäisimmät monitahoiset lajikkeet, esim. Edvin ja Toria.

Sadon laatu

Severi on erittäin laadukas ohra. Sen tuhannenjyvänpaino, hehtolitrapaino ja tärkkelyspitoisuus ovat korkeat. Huomioiden lajikkeen korkea satopotentiaali valkuaispitoisuus on normaali.

Taudinkestävyys

Severin kestävyys härmää ja rengaslaikkua vastaan on erittäin hyvä. Virallisissa lajikekokeissa verkkolaikkua on Severissä esiintynyt vain vähäisessä määrin. Borealin viljelyteknisissä kokeissa, kun tauteja on esiintynyt, taudintorjunta on lisännyt Severin satoa. Taudintorjunta on myös lisännyt jonkin verran Severin hehtolitran ja tuhannen jyvän painoa. Tarpeenmukainen verkkolaikun sekä tyvi- ja lehtilaikun torjunta varmistaa huippusadon, kun satoodotukset ovat korkeat. Yksipuolinen ohranviljely ja etenkin suorakylvö korostavat tautitorjunnan merkitystä.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IVe

Käyttötarkoitus

Severi soveltuu hyvin rehuohran tuotantoon. Korkean tärkkelyspitoisuuden ja hyvän jyväkoon ansiosta Severissä on myös potentiaalia tärkkelysohraksi. Lajikkeen soveltuvuutta tärkkelystuotantoon tutkitaan parhaillaan.

wpDataTable with provided ID not found!