Rusalka – 2-tahoinen ohra

Satoisa 2-tahoinen ohra Rusalka

• Satoisimpia 2-tahoisia
• Lujakortinen
• Kohtalaisen aikainen kaksitahoinen

Sato, korsi ja kasvuaika

Rusalkan sato on virallisissa lajikekokeissa ollut 12 % NFC Tipplen satotasoa korkeampi. Rusalka on kuitenkin yli 3 päivää NFC Tippleä aikaisempi, joten kasvuaika huomioiden kyseessä on erittäin satoisa ohralajike. Virallisissa lajikekokeissa Rusalkan sadot ovat olleet korkeat I-II vyöhykkeiden kokeissa, I vyöhykkeellä se on ollut RGT Planetia satoisampi, vaikka on sitä selvästi aikaisempi. Rusalkan korsi on lyhyehkö ja varsin luja. Virallisissa lajikekokeissa on lakoa ollut keskimäärin 10 % ja korren pituus 66 cm.

Sadon laatu

Rusalkan tuhannen siemenen paino on virallisten lajikekokeiden mukaan n. 49 grammaa, eli hyvällä tasolla. Hehtolitrapaino on hyvää keskitasoa. Käytännön viljelyksillä hehtolitranpaino nousee yleensä selvästi koetuloksista. Rusalkan valkuaispitoisuus on varsin alhainen, kuten mallasohraksi jalostetulla lajikkeella tuleekin olla.

Taudinkestävyys

Rusalkalla on esiintynyt hyvin vähän verkkolaikun verkkotyyppiä, joten kestävyys ohrien merkittävintä kasvitautia vastaan on erittäin hyvä. Verkkolaikun laikkutyypin ja tyvi- ja lehtilaikun osalta Rusalkalla ei ole erityisominaisuuksia (joillakin harvoilla ohralajikkeilla on parempi kestävyys näitä kahta vähemmän merkittävää tautia vastaan). Rusalkalla on MLOhärmänkestävyys. Rengaslaikkua vastaan Rusalka on keskimääräisen kestävä. Kokonaisuutena Rusalkan taudinkestävyys on hyvä.

Viljelysuositus

Rusalka soveltuu viljelyyn hyvässä kasvukunnossa oleville karkeille kivennäis- ja savimaille. Satoeroa ei ole ollut näiden kahden maalajin välillä. Happamilla mailla satotaso jää alhaiseksi, joten kalkituksesta on Rusalkaa viljeltäessä huolehdittava. Parhaiten Rusalka sopii I-II vyöhykkeille, mutta aikaisuus mahdollistaa sen viljelyn III-vyöhykkeen suotuisilla, hyvin kalkituilla lohkoilla. Aikaisuuden ja sadon yhdistelmä, lujakortisuus ja hyvä kestävyys useimpia kasvitauteja vastaan tekevät Rusalkasta viljelyvarman ja erittäin houkuttelevan ohralajikkeen.

Käyttötarkoitus

Rusalka on jalostettu mallasohraksi. Suomessa sen mallasohrakokeiden aikataulusta ei ole toistaiseksi päätetty. Rusalka soveltuu viljelyominaisuuksiensa ja viljelyvarmuutensa ansiosta hyvin rehuohran tuotantoon.

wpDataTable with provided ID not found!