PolartopBOR – monitahoinen entsyymimallasohra

Isojyväinen entsyymimallasohra PolartopBOR

Polartop on satoisa ja suurijyväinen monitahoinen ohra. Polartop soveltuu entsyymimallasohraksi sekä rehukäyttöön. Lajiketta suositellaan viljelyyn kivennäis- ja multamaille vyöhykkeille I–III ja IVe.

Sato, korsi ja kasvuaika

Polartop on satoisa, lujakortinen, keskimyöhäinen monitahoinen ohra. Korsi on jonkin verran pidempi kuin useimpien muiden monitahoisten lajikkeiden.

Sadon laatu

Jyväkoko on suuri ja täysjyväprosentti (lajitteet I ja II) monitahoiseksi ohraksi hyvällä tasolla. Hehtolitrapaino on keskimääräinen ja valkuaispitoisuus puolestaan korkea.

Taudinkestävyys

Polartopin kestävyys laikkutauteja vastaan on muihin pitkään markkinoilla olleisiin monitahoisiin ohriin verrattuna keskimääräistä parempi.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IVe.

Käyttötarkoitus

Entsyymiohra, rehut.

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


Korpi-Tassin pakkaamo, Jussi Korpi-Tassi
Piirrontie 247, 61360 Mieto