KWS Jethro -syysruis

KWS Jethro -syysruis

KWS Jethro edustaa hybridirukiiden uusinta sukupolvea. Se on edeltäjiään satoisampi  ja myös korreltaan vahvempi. Lumihometta ja muita kasvitauteja vastaan se on myös parannus aikaisempaan. PollenplusTM -ominaisuus ehkäisee torajyväongelmia.  Sakoluvultaan korkea, erinomainen myllyruis.

Sato

KWS Jethro on virallisten lajike­kokeiden (2015–2022) satoisin ruis. Sen hyvä sato perustuu hybridilajikkeiden elin­voimaan. KWS:n uusilla hybri­deillä on täydellisen heteroosin tuoma satolisä, koska lajikkeisiin ei lisätä enää populaatiolajiketta siitepölyn muodostusta lisäävän PollenplusTM –geenin ansiosta.

Korsi

KWS Jethron korsi on muiden hybridien tasoa. Laon­kestävyydeltään KWS Jethro on Suomessa markkinoilla olevien hybridi­rukiiden parhaimmistoa.

Hybridilajikkeelle on ominaista, että se pensoo runsaasti. Mikäli kasvusto on ylitiheä, se lakoontuu herkästi, joten oikeasta kylvömäärästä on huolehdit­tava ja tiheässä kasvustossa lako torjuttava.

Talven- ja taudinkestävyys

KWS Jethron talvenkestävyys on sekä virallisten kokeiden että Borealin omien, myös pohjoisilla koepaikoilla tehtyjen talvenkestokokeiden perusteella hyvä.

KWS Jethro on taudinkestä­vyydeltään parannus aiempiin lajikkeisiin. Rukiin tärkeimmän taudin eli ruskearuosteen kestävyys on erinomainen. On kuitenkin tärkeää seurata tautipaineen kehitystä ja kovassa paineessa torjua taudit, kun tavoitellaan korkeaa sato­tasoa.

KWS Jethro on ns. PollenplusTM lajike, jolloin sen siitepölyn muodostus on runsaampaa kuin tavanomaisten hybridilajikkeiden ja tämä ehkäisee torajyvää.

Lumihomeen kestä­vyys on ollut tähänastisissa kokeissa hyvä. Hybridilajik­keet versovat kuitenkin syksyllä runsaasti ja erityisen reheville kasvustoille suositellaan siksi lumihometorjuntaa.

Sadon laatu ja käyttötarkoitus

KWS Jethro on erinomainen myllyruis. Sakoluku oli ensimmäisen vuoden tuloksissa korkeimpien joukossa. Sen hehto­litrapaino, tuhannen siemenen paino ja sakoluku ovat korkeita.

Viljely- ja maalajisuositus

KWS Jethro soveltuu parhaiten viljelyyn eteläiseen Suomeen, menestyen parhaiten savi-, hiesu- ja hietamailla. Hieman pohjoisempanakin lajike voi menestyä, sillä KWS Jethron talvenkestävyyttä on testattu Borealin omissa kokeissa myös pohjoisilla koepaikoilla. Niissä se on saanut hyvät tulokset sekä lumihomeen että muun talvenkeston osalta.

Hybridirukiin menestyksekäs viljely perustuu oikeaan viljelytapaan. Kasvi tuottaa runsaasti versoja ja tähkiä, tähkät ovat suuria ja siemenen koko suuri. Hybridilajikkeen mahdollistama korkea sato saavutetaan parhaiten, kun se kylve­tään elokuun aikana. Kylvötiheys on elokuun alkupuolella matalampi (noin 1,5 yksikköä) ja elokuun lopulla korkeampi (noin 2 yksikköä). Jos kylvö venyy syyskuun puolelle, kannattaa kylvötiheyttä edelleen lisätä.  Kasvuston sotkemista on syytä välttää, sillä se lisää torajyväriskiä. Ruiskutusurat ovat suositeltavia.

Hybridisiemen on uusittava vuosittain. Omaa satoa ei voi käyttää siemenenä.

Merkittävimmät syysruislajikkeet, mittarilajikkeena Dankowskie Agat(2015-2022), h = hybridilajike

wdt_ID Lajike Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Sato, suhdeluku Karkeat kivennäismaat, suhdeluku Savimaat, suhdeluku Talvituho (%) Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 DANKOWSKIE AGAT 336.6 914 100 100 100 13.8 29.7 129.5 35.1 74.3 10.2 178
2 Mittarilajike, sato kg/ha 6695 6439 6891
3 REFLEKTOR 336.1 906 101 93 103 14.2 30.1 132.5 34.0 75.6 10.1 175
4 DANKOWSKIE TURKUS 336.6 913 101 99 102 11.9 10.7 129.1 36.5 75.4 10.5 207
5 DANKOWSKIE GRANAT 336.7 917 105 103 108 13.6 13.6 129.0 35.3 75.5 10.3 212
6 REETTABOR 336.8 918 99 102 97 8.4 30.4 141.6 30.6 75.3 10.4 185
7 SU COSSANI (h) 336.8 918 115 115 115 8.4 6.7 119.3 36.2 75.6 9.4 219
8 SU PLURALIS (h) 337.3 921 122 119 123 13.9 23.5 121.9 35.0 74.9 9.1 178
9 SU PERFORMER (h) 337.7 927 119 119 119 13.0 21.8 120.3 36.3 75.8 9.1 243
10 KWS TREBIANO (h) 337.9 928 129 132 128 9.2 19.7 126.8 37.6 75.7 9.2 217

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


Hallasuon pakkaamo, Esa Väätäinen
Hallasuontie 100, 72380 Horontaipale
0400-281503 Esa
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Pellosniemen pakkaamo, Yrjö Ehrnrooth
Pellosniemenkuja 5, 50700 Mikkeli
0400 824 731
Tukkikoski Simo
Kodiksamintie 333, 27250 Lappi
0400-815417