KWS Jethro -syysruis

KWS Jethro -syysruis

KWS Jethro edustaa hybridirukiiden uusinta sukupolvea. Se on edeltäjiään satoisampi niin Suomen kuin Tanskankin kokeissa ja myös korreltaan vahvempi. Lumihometta ja muita kasvitauteja vastaan se on myös parannus aikaisempaan. PollenplusTM -ominaisuus ehkäisee torajyväongelmia.  Sakoluvultaan korkea, erinomainen myllyruis.

Sato

KWS Jethron satopotentiaali on korkea. Se oli Suomen virallisten lajike­kokeiden (2013–2020) satoisin ruis ensimmäisenä koevuotenaan. Sen hyvä sato perustuu hybridilajikkeiden elin­voimaan. KWS:n uusilla hybri­deillä on täydellisen heteroosin tuoma satolisä, koska lajikkeisiin ei lisätä enää populaatiolajiketta siitepölyn muodostusta lisäävän PollenplusTM –geenin ansiosta.

Korsi

KWS Jethron korsi on muiden hybridien tasoa. Laon­kestävyydeltään KWS Jethro on Suomessa markkinoilla olevien hybridi­rukiiden parhaimmistoa.

Hybridilajikkeelle on ominaista, että se pensoo runsaasti. Mikäli kasvusto on ylitiheä, se lakoontuu herkästi, joten oikeasta kylvömäärästä on huolehdit­tava ja tiheässä kasvustossa lako torjuttava.

Talven- ja taudinkestävyys

KWS Jethron talvenkestävyys on sekä virallisten kokeiden että Borealin omien, myös pohjoisilla koepaikoilla tehtyjen talvenkestokokeiden perusteella hyvä.

KWS Jethro on taudinkestä­vyydeltään parannus aiempiin lajikkeisiin. Rukiin tärkeimmän taudin eli ruskearuosteen kestävyys on erinomainen. On kuitenkin tärkeää seurata tautipaineen kehitystä ja kovassa paineessa torjua taudit, kun tavoitellaan korkeaa sato­tasoa.

KWS Jethro on ns. PollenplusTM lajike, jolloin sen siitepölyn muodostus on runsaampaa kuin tavanomaisten hybridilajikkeiden ja tämä ehkäisee torajyvää.

Lumihomeen kestä­vyys on ollut tähänastisissa kokeissa hyvä. Hybridilajik­keet versovat kuitenkin syksyllä runsaasti ja erityisen reheville kasvustoille suositellaan siksi lumihometorjuntaa.

Sadon laatu ja käyttötarkoitus

KWS Jethro on erinomainen myllyruis. Sakoluku oli ensimmäisen vuoden tuloksissa korkeimpien joukossa. Sen hehto­litrapaino, tuhannen siemenen paino ja sakoluku ovat korkeita.

Viljely- ja maalajisuositus

KWS Jethro soveltuu parhaiten viljelyyn eteläiseen Suomeen, menestyen parhaiten savi-, hiesu- ja hietamailla. Hieman pohjoisempanakin lajike voi menestyä, sillä KWS Jethron talvenkestävyyttä on testattu Borealin omissa kokeissa myös pohjoisilla koepaikoilla. Niissä se on saanut hyvät tulokset sekä lumihomeen että muun talvenkeston osalta.

Hybridirukiin menestyksekäs viljely perustuu oikeaan viljelytapaan. Kasvi tuottaa runsaasti versoja ja tähkiä, tähkät ovat suuria ja siemenen koko suuri. Hybridilajikkeen mahdollistama korkea sato saavutetaan parhaiten, kun se kylve­tään elokuun aikana. Kylvötiheys on elokuun alkupuolella matalampi (noin 1,5 yksikköä) ja elokuun lopulla korkeampi (noin 2 yksikköä). Jos kylvö venyy syyskuun puolelle, kannattaa kylvötiheyttä edelleen lisätä.  Kasvuston sotkemista on syytä välttää, sillä se lisää torajyväriskiä. Ruiskutusurat ovat suositeltavia.

Hybridisiemen on uusittava vuosittain. Omaa satoa ei voi käyttää siemenenä.

Merkittävimmät syysruislajikkeet LUKE Viralliset lajikekokeet 2013-2020. Estimoidut lajikekeskiarvot, mittarilajike DANKOWSKIE AGAT.

wdt_ID Lajike Sato (kg/ha) Sato, suhdeluku Talvituho (%) Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 DANKOWSKIE AGAT 6636 100 14.5 338 911 28 127 35.0 73.5 10.0 177
2 REETTABOR 6540 99 9.5 338 911 29 140 30.7 74.5 11.0 179
3 DANKOWSKIE TURKUS 6757 102 12.2 338 907 10 128 36.4 74.7 11.0 202
4 DANKOWSKIE GRANAT 6981 105 13.9 338 911 13 127 35.2 74.8 11.0 207
5 KWS MAGNIFICO 6987 105 13.2 338 914 29 122 35.6 75.4 9.0 220
6 BRANDIE 7105 107 17.0 338 915 48 129 36.1 76.1 11.0 198
7 EVOLO 7435 112 9.8 339 922 28 118 37.6 74.7 10.0 215
8 SU COSSANI 7686 116 8.7 338 911 6 118 36.1 74.9 10.0 215
9 SU ALLAWI 7723 116 17.4 338 915 24 121 39.3 75.0 10.0 203
10 KWS BONO 7790 117 12.0 339 917 30 116 34.8 75.1 10.0 208

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


Kultajyvä Oy, Heikki Karjalainen
Hakkotie 80, 14300 Renko

Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila