Karita, Rokka ja Ingrid herneet

Laajasti viljellyt herneet Karita, Rokka ja Ingrid

• Soveltuvat sekä ruoka- että rehukäyttöön
• Aikaiset ja lujavartiset Karita ja Rokka
• Huippusatoisa, myöhäisempi Ingrid

Kasvuaika

Karita on kasvuajaltaan kohtalaisen aikainen, Rokkaan verrattuna. päivän verran myöhäisempi. Kasvuaika on ollut Karitalla 98 ja Rokalla 97 päivää. Ingrid on näistä lajikkeista myöhäisin, sen kasvuaika on 100 päivää.

Sato

Hernelajikkeiden sadot eivät kovin merkittävästi eroa toisistaan. Rokka on Karitaa hiukan satoisampi. Uusille, selvästi pidemmän kasvuajan vaativille lajikkeille ne eivät sadon määrässä aivan pärjää. 3 päivää Rokkaa myöhäisempi Ingrid tuottaa satoa n.25-30% enemmän kuin Karita ja Rokka, jotka nekin ovat hyväsatoisia ruokahernelajikkeita.

Varsi

Rokan ja Karitan varsi on lyhyehkö ja luja. Rokan ja Karitan varsi on lyhyempi ja lujempi kuin muilla lajikeluettelossa olevilla lajikkeilla. Ingrid on varreltaan n.30cm pidempi kuin Karita tai Rokka, mutta siitä huolimatta sen lako on näistä lajikkeista vähäisin.

Taudinkestävyys

Pystyn ja ilmavan kasvuston ansiosta Karitassa, Rokassa ja Ingridissä esiintyy herneelle tyypillisiä kasvitauteja (kuten laikkutauti ja harmaahome) muita, heikkovartisempia lajikkeita harvemmin.

Sadon laatu

Karitan ja Rokan siemen on suuri ja Ingridin vielä suurempi. Karitan ja Ingridin valkuaisprosentti on keskimääräinen, Rokan valkuaispitoisuus on vähän korkeampi. Keittolaatu on kaikilla hyvä ja virheettöminen herneiden osuus on korkea.

Käyttötarkoitus

Karita ja Rokka ovat molemmat ruokaherneitä, jotka soveltuvat hyvin myös rehuksi. Ingrid on tuotu markkinoille rehuhernekäyttöön. Ingrid on keltasiemeninen hernelajike.

Viljelysuositus ja maaperä

Suositellaan vyöhykkeille I – II, sekä myös vyöhykkeen III herneen viljelyyn soveltuville, lämpimille lohkoille.  Karita antaa parhaan satonsa karkeilla kivennäismailla. Ingrid tuottaa huippusatoa kaikilla kivennäsimailla.

wdt_ID Lajike Sato (kg/ha) Sato Suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tsp (g) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Kukinnan kesto (päivää) Keitto 60 min Virheetön herne (%)
38 INGRID 4293,0 100 99,5 1041 29 99,1 327 23,0 839 10,2 95,6 80,9
39 JYMY 3678,0 86 98,7 1035 48 92,0 266 23,6 737 12,1 98,5 78,9
40 SISU 4057,0 95 100,4 1044 35 90,3 286 22,3 768 19,6 94,2 82,2
41 HULDA 3484,0 81 99,5 1038 46 82,7 263 24,7 734 98,9 82,8
42 KARITA 3354,0 78 97,3 1020 33 71,0 300 22,7 648 10,1 98,4 82,3
43 ROKKA 3445,0 80 96,2 1008 30 67,4 298 23,3 688 9,1 98,6 84,2
44 ROCKET 3834,0 89 97,7 1025 62 84,2 250 21,2 694 11,0 92,7 83,0
45 ASTRONAUTE 4253,0 99 100,1 1043 41 80,2 287 23,8 869 11,1 96,4 70,0

Karita saatavilla seuraavilta pakkaajilta:


Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila

Ingrid saatavilla seuraavilta pakkaajilta:


Taurun Siemen Oy
Suikintie 261, 54230 Nuijamaa
040 757 2949 Juha Järvenpää
Tomperin pakkaamo
Tomperinniementie 58, 71160 Riistavesi

Korpi-Tassin pakkaamo
piirrontie 247, 61360 Mieto

Pohjolan Jyväjemmari Oy,   Matti Lappalainen
Rapakkojoentie 70, 74630 Kiuruvesi

Lintukangas Petri / Kaislaniemen tila
Massintie 17, 47440 Sääskjärvi, IITTI
050 4357 400 Petri
J. Käldman Kb
Bredarholm 59, 68870 Edsevö
0500448231
Orasmaa Oy
Kirkkotie 23, 18300 Heinola kk
0405246505
Salmelan tila, Tuomas Mäkinen
Salmelantie 163, 41120 Puuppola
040-533 1096 / Tuomas
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila

Rokka saatavilla seuraavilta pakkaajilta:


Oy H. Norrholm Ab
Åsvägen 30, 64220 Yttermark

Karita saatavilla myös luomuna seuraavilta pakkaajilta:


Ingrid saatavilla myös luomuna seuraavilta pakkaajilta:


Oy H. Norrholm Ab
Åsvägen 30, 64220 Yttermark

Rokka saatavilla myös luomuna seuraavilta pakkaajilta:


Oy H. Norrholm Ab
Åsvägen 30, 64220 Yttermark

Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila