Igloo – syysvehnä

Igloo -syysvehnä – erittäin satoisa uutuus 

• Hyvin satoisa uusi ruotsalainen syysvehnälajike
• Talvenkestävyys jalostettu pohjoismaisiin oloihin
• Lyhytkortinen lajike, jolla ei ole toistaiseksi havaittu lakoa virallisissa lajikekokeissa

Sato ja talvenkestävyys

Igloon sato on hyvin korkea. Se on koetulosten 2013-2020 yhteenvedossa satoisin lajike. Vaihtelua on riippuen maalajista ja viljelyvyöhykkeestä. II-vyöhykkeen kokeissa ja karkeiden kivennäismaiden kokeissa Igloon sato on ollut suorastaan ylivoimainen yleisimpien kauppalajikkeiden joukossa. Mahdollisimman hyvä talvenkestävyys on Suomen oloissa ehdottomasti tärkeimpiä, ellei tärkein yksittäinen syysviljalajikkeen ominaisuus. Igloo ruotsalaisena lajikkeena on jalostettu asia huomioiden.

Korsi

Igloon korsi on hyvin lyhyt. Toistaiseksi virallisissa lajikekokeissa ei ole esiintynyt lakoontumista. Lyhyet lajikkeet ovat usein luonnostaan poudanarkoja, mutta syysviljojen osalta asia ei ole niin kriittinen kuin kevätviljoilla. Syysviljat pääsevät hyödyntämään kevätkosteuden jyväluvun määräytymisvaiheessa tehokkaasti.

Taudinkestävyys

Igloolla on esiintynyt vain minimaalisesti härmää virallisissa lajikekokeissa. Ruskearuosteen esiintymistä on hyvä tarkkailla. Lehtilaikkutauteja Igloolla on esiintynyt keskimääräistä vähemmän.

Kasvuaika

Igloon kasvuaika on Suomessa viljeltyjen muiden lajikkeiden kaltainen, se ei eroa muista lajikkeista kasvuajan suhteen.

Sadon laatu

Igloon hehtolitranpaino on käytännön viljelyssä riittävällä tasolla. Koetulos on hiukan keskimääräistä matalampi. Igloon jyvä on keskikokoinen ja valkuaispitoisuus korkeasta sadosta johtuen hiukan keskimääräistä alhaisempi – joskin asiaan voi vaikuttaa sopivalla viljelytekniikalla, kuten typpilannoituksen määrällä ja mahdollisella jakamisella. Sakoluku normaaliin korjuuaikaan on korkea.

Käyttötarkoitus

Igloo sopii sekä mylly- että rehuvehnäksi. 

Viljely- ja maalajisuositus

Igloo sopii koko syysvehnän viljelyalueelle. Parhaat koeruutusadot on saatu karkeilla kivennäismailla.

Merkittävimmät syysvehnälajikkeet: LUKE Viralliset lajikekokeet 2013-2020. Estimoidut lajikekeskiarvot, mittarilajike CEYLON.

wdt_ID Lajike Sato (kg/ha) Suhdeluku Talvi-tuho (%) Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 CEYLON 7039 100 15.3 331 907.3 4.7 69.6 43.9 80.5 11.6 350
2 URHOBOR 87 13.5 329 878.1 17.9 97.4 43.5 79.2 13.0 384
3 EMILIO 84 21.5 329 875.6 7.9 84.6 45.5 82.0 13.4 292
4 BOTNICABOR 94 18.3 330 890.0 88.0 42.9 80.7 12.3 314
5 ETANA 100 19.2 330 897.0 75.1 48.2 79.8 12.1 337
6 KWS SPENCER 99 14.2 330 895.9 76.6 50.6 78.0 11.6 360
7 SW 15394 (IGLOO) 103 16.7 331 898.8 63.1 45.5 77.5 11.1 354
8 KWS EMIL 86 26.8 331 899.9 12.4 68.3 49.5 79.3 12.1 338
9 RIVERO 90 22.7 331 903.2 73.5 43.5 79.1 12.2 326
10 SW MAGNIFIK 100 10.9 332 912.0 13.3 82.2 42.8 81.4 11.9 311

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


Rytkölän tila, Juha Rytkönen
Sysmänrannantie 141, 77460 Maavesi

Lintukangas Petri / Kaislaniemen tila
Massintie 17, 47440 Sääskjärvi, IITTI
050 4357 400 Petri
Kultajyvä Oy, Heikki Karjalainen
Hakkotie 80, 14300 Renko

Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila