Igloo – syysvehnä

Igloo -syysvehnä – erittäin satoisa uutuus 

• Hyvin satoisa ruotsalainen syysvehnälajike
• Talvenkestävyys jalostettu pohjoismaisiin oloihin
• Lyhytkortinen lajike, jolla ei ole toistaiseksi havaittu lakoa virallisissa lajikekokeissa

Sato ja talvenkestävyys

Igloon sato on hyvin korkea. Se on koetulosten 2015-2022 valossa yksi satoisimpia lajikkeita. Vaihtelua on riippuen maalajista ja viljelyvyöhykkeestä. II-vyöhykkeen kokeissa ja karkeiden kivennäismaiden kokeissa Igloon sato on ollut suorastaan ylivoimainen yleisimpien kauppalajikkeiden joukossa. Mahdollisimman hyvä talvenkestävyys on Suomen oloissa ehdottomasti tärkeimpiä, ellei tärkein yksittäinen syysviljalajikkeen ominaisuus. Igloo ruotsalaisena lajikkeena on jalostettu asia huomioiden.

Korsi

Igloon korsi on erittäin jämäkkä ja lyhyt, 63 cm – vertaa esim. SW Magnifik 83 cm ja Ceylon 69 cm. Toistaiseksi virallisissa lajikekokeissa ei ole esiintynyt lakoontumista. Lyhyet lajikkeet ovat usein luonnostaan poudanarkoja, mutta syysviljojen osalta asia ei ole niin kriittinen kuin kevätviljoilla. Syysviljat pääsevät hyödyntämään kevätkosteuden jyväluvun määräytymisvaiheessa tehokkaasti.

Taudinkestävyys

Igloolla on esiintynyt vain minimaalisesti härmää virallisissa lajikekokeissa. Ruskearuosteen esiintymistä on hyvä tarkkailla. Lehtilaikkutauteja Igloolla on esiintynyt keskimääräistä vähemmän.

Kasvuaika

Igloon kasvuaika on Suomessa viljeltyjen muiden lajikkeiden kaltainen, se ei eroa muista lajikkeista kasvuajan suhteen.

Sadon laatu

Igloon hehtolitrapaino (77,0 kg) on käytännön viljelyssä riittävällä tasolla. Koetulos on hiukan keskimääräistä matalampi. Igloon jyvä on keskikokoinen ja valkuaispitoisuus korkeasta sadosta johtuen hiukan keskimääräistä alhaisempi – joskin asiaan voi vaikuttaa sopivalla viljelytekniikalla, kuten typpilannoituksen määrällä ja mahdollisella jakamisella. Sakoluku (345) normaaliin korjuuaikaan on korkea.

Käyttötarkoitus

Igloo sopii sekä mylly- että rehuvehnäksi. 

Viljely- ja maalajisuositus

Igloo sopii koko syysvehnän viljelyalueelle. Parhaat koeruutusadot on saatu karkeilla kivennäismailla.

Merkittävimmät syysvehnälajikkeet, mittarilajikkeena Ceylon (2015-2022)

wdt_ID Lajike Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Sato, suhdeluku Talvituho (%) Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 CEYLON 331.4 916 100 7.7 2.7 69.8 43.0 79.9 11.6 332
2 Mittarilajike, sato kg/ha 7287
3 URHOBOR 329 888 85 7.5 11.4 100.4 42.7 79.4 12.8 362
4 EMILIO 329.1 884 86 14.9 6.0 85.9 44.4 81.8 13.2 275
5 TURANUS 329.7 896 101 4.5 93.5 50.5 80.8 12.5 322
6 IBARRA 329.9 899 105 16.5 94.0 47.1 81.3 11.9 335
7 KWS EMERICK 330 898 97 9.6 78.9 47.4 81.7 12.1 360
8 ETANA 330.4 906 99 13.5 76.0 47.0 79.7 11.9 321
9 KWS SPENCER 330.5 904 99 12.0 76.9 49.4 76.8 11.7 339
10 IGLOO 330.9 908 102 10.5 64.0 44.2 77.4 11.0 338

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


Hallasuon pakkaamo, Esa Väätäinen
Hallasuontie 100, 72380 Horontaipale
0400-281503 Esa
J. Käldman Kb
Bredarholm 59, 68870 Edsevö
0500448231
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Kultajyvä Oy, Heikki Karjalainen
Hakkotie 80, 14300 Renko
050 320 8270
Miettinen Juha, maatilapakkaamo
Taulumäentie 10, 71800 Siilinjärvi
0400 579 167
Pellosniemen pakkaamo, Yrjö Ehrnrooth
Pellosniemenkuja 5, 50700 Mikkeli
0400 824 731
Peräniityn maatilapakkaamo   
Korvenkyläntie 420, 32700 Huittinen
0400333666 Heikki
Sollan Pakkaamo Oy, Samuli Suvila   
Niinijoentie 187, 32300 Mellilä
0500535325
Taurun Siemen Oy, Aleksi Järvenpää
Kansolantie 74, 54230 Nuijamaa
050 466 6549 Aleksi