Ibarra – syysvehnä

Ibarra -syysvehnä  erittäin suurta satoa tavoitteleville!  

• Hyvin satoisa syysvehnälajike, jalostaja tsekkiläinen Selgen
• Erittäin iso jyväkoko, noin 50 g

Sato

Ibarran satotaso vaikuttaa olevan hyvin korkea. Lajike on ensimmäistä vuotta virallisissa lajikekokeissa v. 2021 – tuloksia siis saadaan pian. Ibarran korsi on verraten pitkä, joten se on kuluneen kesän kaltaisena kuivana kasvukautena omiaan takaamaan laadukkaan ja korkean sadon.

Talvenkestävyys

Ibarra oli virallisissa kokeissa talvella 2020–2021 suurimmalla osalla koepaikoista lähes yhtä talvenkestävä kuin Ceylon ja Urho. Käytännön viljelyssä ei ole havaittu erityisiä talvituhoja talvina 2019–2020 ja 2020–2021.

Korsi

Ibarran korsi on melko pitkä, mutta lajike on korren pituuteen nähden lujakortinen. Pitkä korsi omalta osaltaan takaa syysviljojen suuren satotason saavuttamista kuivissakin olosuhteissa.

Taudinkestävyys

Ibarra kestää jalostajan omien kokeiden mukaan hyvin härmää, ruskolaikkua ja ruskearuostetta. Keltaruosteen esiintyvyyttä tulee tarkkailla. Käytännön viljelyssä ei ole havaittu erityistä tautien esiintymistä.

Kasvuaika

Ibarra on alustavien koetulosten mukaan muihin yleisesti viljeltyihin syysvehnälajikkeisiin (mm. Ceylon, SW Magnifik) nähden verraten aikainen lajike. Ibarran tähkälle tulo tapahtuu melko varhain, jolloin isolla jyvällä on aikaa täyttyä ja satotaso muodostuu korkeaksi.

Sadon laatu

Ibarran jyväkoko on suuri, jopa yli 50 g. Hehtolitrapaino on hyvällä tasolla. Korkean satotason ja korkean valkuaispitoisuuden yhdistäminen vaatii tarkkuutta typpilannoituksen suunnittelussa.

Käyttötarkoitus

Ibarra sopii sekä mylly- että rehuvehnäksi. Erinomainen leivontalaatu – Ibarra on tsekkiläisen laatuluokituksen mukaan parhaaseen E-luokkaan kuuluva lajike. Suomessa leivontalaatua tutkitaan parhaillaan. Käytännön viljelysten sadoissa sakoluvut ovat olleet korkealla tasolla ja sitkon laatu vaikuttaa alustavasti hyvältä.

Viljely- ja maalajisuositus

Ibarra sopii syysvehnän pääviljelyalueelle.

Viljelykokemus Ibarrasta kesältä 2021

Merkittävimmät syysvehnälajikkeet, mittarilajikkeena Ceylon (2015-2022)

wdt_ID Lajike Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Sato, suhdeluku Talvituho (%) Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 CEYLON 331.4 916 100 7.7 2.7 69.8 43.0 79.9 11.6 332
2 Mittarilajike, sato kg/ha 7287
3 URHOBOR 329 888 85 7.5 11.4 100.4 42.7 79.4 12.8 362
4 EMILIO 329.1 884 86 14.9 6.0 85.9 44.4 81.8 13.2 275
5 TURANUS 329.7 896 101 4.5 93.5 50.5 80.8 12.5 322
6 IBARRA 329.9 899 105 16.5 94.0 47.1 81.3 11.9 335
7 KWS EMERICK 330 898 97 9.6 78.9 47.4 81.7 12.1 360
8 ETANA 330.4 906 99 13.5 76.0 47.0 79.7 11.9 321
9 KWS SPENCER 330.5 904 99 12.0 76.9 49.4 76.8 11.7 339
10 IGLOO 330.9 908 102 10.5 64.0 44.2 77.4 11.0 338

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


J. Käldman Kb
Bredarholm 59, 68870 Edsevö
0500448231
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Lintukangas Petri / Kaislaniemen tila
Massintie 17, 47440 Sääskjärvi, IITTI
050 4357 400 Petri
Tukkikoski Simo
Kodiksamintie 333, 27250 Lappi