Ibarra – syysvehnä

Ibarra -syysvehnä erittäin suurta satoa tavoitteleville!  

  • Syysvehnien satokärjessä
  • Jalostaja tsekkiläinen Selgen
  • Erittäin iso jyväkoko, lähes 50 g

Peltosiemen-syysvehnä-Ibarra-viljelykokemus

Sato

Ibarra on korkeasatoinen, kasvurytmiltään aikaisehko syysvehnä. Lajike on ollut kaksi vuotta virallisissa lajikekokeissa ja ylsi neljän satoisimman joukkoon 2015-2022 kokeissa. Käytännön viljelyssä Ibarrasta on saatu hyviä kokemuksia.

Talvenkestävyys

Ibarran talvituhoaste on 16 % virallisissa kokeissa 2015-2022. Käytännön viljelyssä ei ole havaittu erityisiä talvituhoja talvina 2019–2020, 2020–2021 ja 2022-2023.

Korsi

Ibarran korsi on melko pitkä (94 cm), mutta lajike on korren pituuteen nähden lujakortinen. Pitkä korsi omalta osaltaan takaa syysviljojen suuren satotason saavuttamista kuivissakin olosuhteissa.

Taudinkestävyys

Ibarra kestää jalostajan omien kokeiden mukaan hyvin härmää, ruskolaikkua ja ruskearuostetta. Virallisten kokeiden mukaan ruskearuosteen esiintyvyys on ollut hyvin vähäistä ja lehtilaikkutauteja on esiintynyt hieman keskimääräistä vähemmän. Keltaruosteen esiintyvyyttä tulee tarkkailla. Käytännön viljelyssä ei ole havaittu erityistä tautien esiintymistä.

Kasvuaika

Ibarra on alustavien koetulosten mukaan muihin yleisesti viljeltyihin syysvehnälajikkeisiin (mm. Ceylon, SW Magnifik) nähden verraten aikainen lajike. Ibarran tähkälle tulo tapahtuu melko varhain, jolloin isolla jyvällä on aikaa täyttyä ja satotaso muodostuu korkeaksi.

Sadon laatu

Ibarran jyväkoko on suuri. Virallisten kokeiden 2015-2022 mukaan tjp on 47,3 g. Hehtolitrapaino on hyvällä tasolla. Korkean satotason ja korkean valkuaispitoisuuden yhdistäminen vaatii tarkkuutta typpilannoituksen suunnittelussa. Ibarran sakoluku on korkea, 2015-2022 kokeissa 335.

Käyttötarkoitus

Ibarra sopii sekä mylly- että rehuvehnäksi. Leivontalaatu on erinomainen: Ibarra on tsekkiläisen laatuluokituksen mukaan parhaaseen E-luokkaan kuuluva lajike. Käytännön viljelysten sadoissa sakoluvut ovat olleet korkeita ja sitkon laatu on hyvällä tasolla.

Viljely- ja maalajisuositus

Ibarra sopii syysvehnän pääviljelyalueelle.

Alkuperä

Ibarran jalostaja on tsekkiläinen Selgen. Lajikeoikeudet Suomessa: Plantanova Oy.

Merkittävimmät syysvehnälajikkeet, mittarilajikkeena Ceylon (2015-2022)

wdt_ID Lajike Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Sato, suhdeluku Talvituho (%) Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 CEYLON 331.4 916 100 7.7 2.7 69.8 43.0 79.9 11.6 332
2 Mittarilajike, sato kg/ha 7287
3 URHOBOR 329 888 85 7.5 11.4 100.4 42.7 79.4 12.8 362
4 EMILIO 329.1 884 86 14.9 6.0 85.9 44.4 81.8 13.2 275
5 TURANUS 329.7 896 101 4.5 93.5 50.5 80.8 12.5 322
6 IBARRA 329.9 899 105 16.5 94.0 47.1 81.3 11.9 335
7 KWS EMERICK 330 898 97 9.6 78.9 47.4 81.7 12.1 360
8 ETANA 330.4 906 99 13.5 76.0 47.0 79.7 11.9 321
9 KWS SPENCER 330.5 904 99 12.0 76.9 49.4 76.8 11.7 339
10 IGLOO 330.9 908 102 10.5 64.0 44.2 77.4 11.0 338

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


Hallasuon pakkaamo, Esa Väätäinen
Hallasuontie 100, 72380 Horontaipale
0400-281503 Esa
J. Käldman Kb
Bredarholm 59, 68870 Edsevö
0500448231
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Lintukangas Petri / Kaislaniemen tila
Massintie 17, 47440 Sääskjärvi, IITTI
050 4357 400 Petri
Tukkikoski Simo
Kodiksamintie 333, 27250 Lappi
0400-815417

Saatavilla luomuna seuraavilta pakkaamoilta:


Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila