Harmony – myöhäinen kaura

Huippulaadukas myöhäinen kaura Harmony

• Satoisuudeltaan huippuluokkaa erityisesti happamilla kasvupaikoilla
• Kasvuajaltaan Belindaa vähän aikaisempi
• Erittäin suurijyväinen laatukaura

Kasvuaika

Harmonyn kasvuaika on 101 päivää. Se on kasvuajaltaan Belindaa vähän aikaisempi.

Sato

Harmonyn sato on koetulosten mukaan hieman korkeampi kuin Belindalla. Muihin yleisiin lajikkeisiin verrattuna se on menestynyt erityisen hyvin I-vyöhykkeellä. Lajikekokeiden mukaan se on yksi satoisimmista kauroista liejusavilla. Muilla viljelyvyöhykkeillä ja maalajeilla satotaso on kaurojen hyvää keskitasoa.

Korsi

Korsiominaisuuksiltaan Harmony on kaurojen keskitasoa. Lakoprosentti on virallisissa lajikekokeissa ollut 24 %. Korren pituus on virallisissa lajikekokeissa ollut 96 cm. Pitkähkö korsi edesauttaa lajikkeen menestymistä kuivilla kasvupaikoilla ja kuivissa sääoloissa.

Taudinkestävyys

Harmonyssa on lajikekokeissa esiintynyt kauran lehtilaikkua 9,3 %, Belindalla 2,2 %, Vivianalla 3,3 % ja Niklaksella 8 %, joten lehtilaikun kestävyydessä Harmony on hyvää tasoa.

Sadon laatu

Harmony on laadukas kauralajike. Sen on jyväkooltaan nykyisistä kauppalajikkeista suurin. Tuhannen jyvän paino on 46,8 grammaa. Valkuaispitoisuus Harmonylla on 11,6 % ja hehtolitrapaino on hyvää kaurojen keskitasoa – 53,9 kg.

Käyttötarkoitus

Harmony on erityisen hyvä elintarviketuotantoon myllykauraksi sekä vientikauraksi. Rehuntuotantoon se soveltuu myös hyvin.

Viljely- ja maalajisuositus

Harmony soveltuu viljelyyn hyvin lähes koko kauranviljelyalueella, I-III-vyöhykkeille. Erityisen hyvä sadontuottaja Harmony on ollut I-vyöhykkeellä. Muihin lajikkeisiin verrattuna se on hyvä sadontuottaja liejusavilla, joilla tarvitaan erityisesti happamuuden sietokykyä.

wdt_ID Lajike Sato (kg/ha) Sato (kg/ha) Suhdeluku Kasvu-aika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Kuori (%) Valkuaissato (kg/ha) Ydinsato (kg/ha)
1 NIKLAS 5955 100 92,4 929,4 16,6 97,3 41,0 53,9 13,4 23,1 683 4626
2 EEMELI 5137 86 91,0 927,1 10,1 92,1 36,5 53,9 13,9 23,7 600 3962
3 MEERI 5616 94 91,4 926,9 18,3 93,0 39,2 54,0 13,4 23,3 638 4332
4 RIINA 5728 96 91,5 928,6 8,7 88,4 34,7 54,7 13,5 23,1 651 4441
5 PERTTU 6091 102 92,5 948,3 16,3 94,8 38,4 54,6 12,9 21,8 673 4829
6 AVETRON 5888 99 93,9 948,7 26,4 97,9 36,1 54,9 13,2 22,1 663 4628
7 VENLA 5526 93 94,1 949,0 27,0 100,3 34,8 54,0 15,0 23,3 710 4264
8 AKSELI 5800 97 94,5 957,8 18,3 91,4 33,4 54,8 13,4 22,7 664 4554
9 PEPPI 5142 86 95,2 958,6 21,0 91,0 36,2 55,5 14,5 22,7 620 4014
10 RINGSAKER 6303 106 96,1 971,4 26,8 97,3 34,2 55,0 12,1 22,4 647 4957

Saatavilla seuraavilta pakkaajilta:


Olavi Porrassalmi 
Soukka-Viinamäentie 263, 61630 HIRVIJÄRVI (JALASJÄRVI)
064573135,
Maatilapakkaamo Peräniitty   
Korvenkyläntie 420, 32700 Huittinen
040 0333 666 Heikki
Sollan Pakkaamo Oy   
Niinijoentie 187, 32300 Mellilä
0500535325
Lintukangas Petri / Kaislaniemen tila
Massintie 17, 47440 Sääskjärvi, IITTI
050 4357 400 Petri
Kultajyvä Oy
Hakkotie 80, 14300 Renko

Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila

Saatavilla myös luomuna seuraavilta pakkaajilta: