Harmony – myöhäinen kaura

Huippulaadukas myöhäinen kaura Harmony

• Satoisuudeltaan huippuluokkaa erityisesti happamilla kasvupaikoilla
• Kasvuajaltaan Belindaa vähän aikaisempi
• Erittäin suurijyväinen laatukaura

Kasvuaika

Harmonyn kasvuaika on 103 päivää. Se on kasvuajaltaan Belindaa vähän aikaisempi.

Sato

Harmonyn sato on koetulosten mukaan hieman korkeampi kuin Belindalla. Muihin yleisiin lajikkeisiin verrattuna se on menestynyt erityisen hyvin I-vyöhykkeellä. Lajikekokeiden mukaan se on yksi satoisimmista kauroista liejusavilla. Muilla viljelyvyöhykkeillä ja maalajeilla satotaso on kaurojen hyvää keskitasoa.

Korsi

Korsiominaisuuksiltaan Harmony on kaurojen keskitasoa. Lakoprosentti on virallisissa lajikekokeissa ollut 24 %. Korren pituus on virallisissa lajikekokeissa ollut 97 cm. Pitkähkö korsi edesauttaa lajikkeen menestymistä kuivilla kasvupaikoilla ja kuivissa sääoloissa.

Taudinkestävyys

Harmonyssa on lajikekokeissa esiintynyt kauran lehtilaikkua  3,8 %, Belindalla 2,2 %, Vivianalla 3,3 %, joten lehtilaikun kestävyydessä Harmony on hyvää tasoa.

Sadon laatu

Harmony on laadukas kauralajike. Sen on jyväkooltaan nykyisistä kauppalajikkeista suurin. Tuhannen jyvän paino on 47,8 grammaa. Valkuaispitoisuus Harmonylla on 11,5 % ja hehtolitrapaino on hyvää kaurojen keskitasoa – 54,7 kg.

Käyttötarkoitus

Harmony on erityisen hyvä elintarviketuotantoon myllykauraksi sekä vientikauraksi. Rehuntuotantoon se soveltuu myös hyvin.

Viljely- ja maalajisuositus

Harmony soveltuu viljelyyn hyvin lähes koko kauranviljelyalueella, I-III-vyöhykkeille. Erityisen hyvä sadontuottaja Harmony on ollut I-vyöhykkeellä. Muihin lajikkeisiin verrattuna se on hyvä sadontuottaja liejusavilla, joilla tarvitaan erityisesti happamuuden sietokykyä.

Merkittävimmät kauralajikkeet: LUKE Viralliset lajikekokeet 2013-2020. Estimoidut lajikekeskiarvot, mittarilajikkeena NIKLAS

wdt_ID Lajike Sato (kg/ha) Sato suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Kuori (%) Valkuaissato (kg/ha) Ydinsato (kg/ha) Lajittelu (%, >2,5 mm) Lajittelu (%, <2,0 mm)
1 NIKLASBOR(Mittari) 6032 100 93.4 934 14.8 93.6 40.4 53.8 13.7 22.5 707 4726 52.0 3.5
2 RIINABOR 6062 101 93.1 935 0.0 85.0 35.7 54.5 13.5 23.5 691 4859 .. ..
3 MEERIBOR 5973 99 93.1 935 15.0 92.0 38.9 54.1 13.6 22.8 690 4789 .. ..
4 NELLABOR 6112 101 93.1 955 20.5 93.9 38.1 53.0 13.0 21.2 678 4877 55.0 1.5
5 PERTTUBOR 6206 103 93.6 960 15.4 92.7 38.2 54.7 13.2 21.9 698 4924 43.0 2.9
6 AVETRON 6074 101 95.1 958 21.5 95.1 35.5 55.1 13.4 21.9 693 4788 .. ..
7 AKSELIBOR 5843 97 95.2 960 15.8 89.2 32.9 54.9 13.7 22.5 684 4596 23.0 6.7
8 ALKUBOR 6305 105 96.4 976 10.0 90.1 35.1 53.7 12.7 22.4 689 4947 .. ..
9 MARIKA 6052 100 96.5 972 14.0 91.1 38.5 54.5 13.1 22.4 681 4752 57.0 3.4
10 KONTIO 6088 101 98.2 976 23.5 98.6 39.8 52.9 13.1 21.8 684 4825 72.0 1.9

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


Peräniityn maatilapakkaamo   
Korvenkyläntie 420, 32700 Huittinen
040 0333 666 Heikki
Lintukangas Petri / Kaislaniemen tila
Massintie 17, 47440 Sääskjärvi, IITTI
050 4357 400 Petri
Kultajyvä Oy, Heikki Karjalainen
Hakkotie 80, 14300 Renko

Salmelan tila, Tuomas Mäkinen
Salmelantie 163, 41120 Puuppola
040-533 1096 / Tuomas

Saatavilla luomuna seuraavilta pakkaamoilta:


Porrassalmi Olavi
Soukka-Viinamäentie 263, 61630 Hirvijärvi (JALASJÄRVI)
064573135,