Harald – suurijyväinen myöhäinen kaura

Laadukas kaura Harald

• Satoisuudeltaan huippuluokkaa erityisesti karkeilla kivennäismailla
• Kasvuajaltaan Belindaa noin päivän aikaisempi
• Erittäin suurijyväinen laatukaura

Kasvuaika

Haraldin kasvuaika on liki 103 päivää. Se on kasvuajaltaan Belindaa lähes päivän aikaisempi.

Sato

Haraldin sato on koetulosten mukaan samaa tasoa kuin Belindalla. Muihin yleisiin lajikkeisiin verrattuna se on menestynyt erityisen hyvin III-vyöhykkeellä. Lajikekokeiden mukaan se on yksi satoisimmista kauroista karkeilla kivennäismailla. Muilla maalajeilla satotaso on kaurojen hyvää keskitasoa. Myös liejusavilla Harald menestyy kohtuullisen hyvin.

Korsi

Korsiominaisuuksiltaan Harald on kaurojen hyvää keskitasoa. Lakoprosentti on virallisissa lajikekokeissa ollut 23,1. Korren pituus on virallisissa lajikekokeissa ollut 94 cm.

Taudinkestävyys

Haraldilla on lajikekokeissa esiintynyt kauran lehtilaikkua 2,4 %. Belindalla 2,2 % ja Vivianalla 3,3 %, joten lehtilaikun kestävyydessä Harald on hyvää tasoa.

Sadon laatu

Harald on laadukas kauralajike. Sen jyväkoko on erittäin suuri. Tuhannen jyvän paino on 46,2 grammaa. Haraldin valkuaispitoisuus on hieman keskimääräistä korkeampi ja hehtolitrapaino on hyvää kaurojen keskitasoa.

Käyttötarkoitus

Harald on hyvä rehu- ja elintarvikekaura, joka soveltuu hyvin myös vientikauraksi.

Viljely- ja maalajisuositus

Harald soveltuu hyvin viljelyyn lähes koko kauranviljelyalueella, IV-vyöhykkeellä vain edullisimmille kasvupaikoille. Erityisen hyvä sadontuottaja Harald on ollut III-vyöhykkeellä. Muihin lajikkeisiin verrattuna se on erinomainen sadontuottaja karkeilla kivennäismailla ja menestynyt tasaisen hyvin muilla maalajeilla. Savimailla ja liejusavellakin sadontuottokyky on hyvällä tasolla.

Merkittävimmät kauralajikkeet: LUKE Viralliset lajikekokeet 2013-2020. Estimoidut lajikekeskiarvot, mittarilajikkeena NIKLAS

wdt_ID Lajike Sato (kg/ha) Sato suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Kuori (%) Valkuaissato (kg/ha) Ydinsato (kg/ha) Lajittelu (%, >2,5 mm) Lajittelu (%, <2,0 mm)
1 NIKLASBOR(Mittari) 6032 100 93.4 934 14.8 93.6 40.4 53.8 13.7 22.5 707 4726 52.0 3.5
2 RIINABOR 6062 101 93.1 935 0.0 85.0 35.7 54.5 13.5 23.5 691 4859 .. ..
3 MEERIBOR 5973 99 93.1 935 15.0 92.0 38.9 54.1 13.6 22.8 690 4789 .. ..
4 NELLABOR 6112 101 93.1 955 20.5 93.9 38.1 53.0 13.0 21.2 678 4877 55.0 1.5
5 PERTTUBOR 6206 103 93.6 960 15.4 92.7 38.2 54.7 13.2 21.9 698 4924 43.0 2.9
6 AVETRON 6074 101 95.1 958 21.5 95.1 35.5 55.1 13.4 21.9 693 4788 .. ..
7 AKSELIBOR 5843 97 95.2 960 15.8 89.2 32.9 54.9 13.7 22.5 684 4596 23.0 6.7
8 ALKUBOR 6305 105 96.4 976 10.0 90.1 35.1 53.7 12.7 22.4 689 4947 .. ..
9 MARIKA 6052 100 96.5 972 14.0 91.1 38.5 54.5 13.1 22.4 681 4752 57.0 3.4
10 KONTIO 6088 101 98.2 976 23.5 98.6 39.8 52.9 13.1 21.8 684 4825 72.0 1.9

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila