Harald – kaura

Laadukas kaura Harald

• Satoisuudeltaan huippuluokkaa erityisesti karkeilla kivennäismailla
• Kasvuajaltaan Belindaa lähes päivän aikaisempi
• Erittäin suurijyväinen laatukaura

Kasvuaika

Haraldin kasvuaika on liki 103 päivää. Se on kasvuajaltaan Belindaa lähes päivän aikaisempi.

Sato

Haraldin sato on koetulosten mukaan samaa tasoa kuin Belindalla. Muihin yleisiin lajikkeisiin verrattuna se on menestynyt erityisen hyvin III-vyöhykkeellä. Lajikekokeiden mukaan se on yksi satoisimmista kauroista karkeilla kivennäismailla. Muilla maalajeilla satotaso on kaurojen hyvää keskitasoa. Myös liejusavilla Harald menestyy kohtuullisen hyvin.

Korsi

Korsiominaisuuksiltaan Harald on kaurojen hyvää keskitasoa. Lakoprosentti on virallisissa lajikekokeissa ollut 25,1. Korren pituus on virallisissa lajikekokeissa ollut 97 cm.

Taudinkestävyys

Haraldilla on lajikekokeissa esiintynyt kauran lehtilaikkua 2,4 %, Belindalla 2,2 % ja Vivianalla 3,3 %, joten lehtilaikun kestävyydessä Harald on hyvää tasoa.

Sadon laatu

Harald on laadukas kauralajike. Sen jyväkoko on erittäin suuri. Tuhannen jyvän paino on 46,8 grammaa. Haraldin valkuaispitoisuus on hieman keskimääräistä korkeampi ja hehtolitrapaino on hyvää kaurojen keskitasoa.

Käyttötarkoitus

Harald on hyvä rehu- ja elintarvikekaura, joka soveltuu hyvin myös vientikauraksi.

Viljely- ja maalajisuositus

Harald soveltuu hyvin viljelyyn lähes koko kauranviljelyalueella, IV-vyöhykkeellä vain edullisimmille kasvupaikoille. Erityisen hyvä sadontuottaja Harald on ollut III-vyöhykkeellä. Muihin lajikkeisiin verrattuna se on erinomainen sadontuottaja karkeilla kivennäismailla ja menestynyt tasaisen hyvin muilla maalajeilla. Savimailla ja liejusavellakin sadontuottokyky on hyvällä tasolla.

Merkittävimmät kauralajikkeet: LUKE Viralliset lajikekokeet 2012-2019. Estimoidut lajikekeskiarvot, mittarina PERTTU

wdt_ID Lajike Sato kg/ha suhdeluku Kark. kiv. maat sl Savi- maat sl Elo- peräiset sl Lieju- savi sl Kasvu- aika vrk Lämpö- summa Lako- % Pituus cm Tjp g Hlp kg Valk. % Kuori % Valkuais-sato kg/ha Ydin- sato kg/ha
1 PERTTUBOR = C 100 100 100 100 100 94.1 949 15.0 95.0 38.7 55.3 12.9 21.9 684 4920
2 Mittarilajike sato kg/ha 6204 6046 7120 5821 6374
3 EEMELIBOR 84 84 80 84 92.3 920 12.7 90.2 36.7 54.9 14.1 23.5 641 4014
4 MEERIBOR 93 92 88 96 93.0 924 19.7 92.2 39.4 54.7 13.4 23.2 667 4458
5 RIINABOR 95 96 87 97 93.2 925 9.9 87.2 34.8 55.3 13.2 23.2 666 4552
6 NELLABOR 98 101 93 99 98 93.6 945 20.1 96.3 38.7 53.5 12.7 21.3 664 4873
7 NIKLASBOR 97 95 89 101 94.2 930 17.4 96.7 41.0 54.2 13.4 23.0 692 4669
8 AVETRON 96 100 88 98 92 95.4 947 24.4 97.6 36.2 55.5 13.2 22.1 676 4701
9 AKSELIBOR 94 96 85 97 96 96.0 956 17.3 91.5 33.5 55.4 13.4 22.7 670 4585
10 RINGSAKER 103 105 98 111 99 97.9 976 18.5 97.5 34.5 56.0 12.0 22.0 652 5059

Saatavilla seuraavilta pakkaajilta:


Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila