Harald – suurijyväinen myöhäinen kaura

Laadukas kaura Harald

• Satoisuudeltaan huippuluokkaa erityisesti karkeilla kivennäismailla
• Kasvuajaltaan Belindaa noin päivän aikaisempi
• Erittäin suurijyväinen laatukaura

Kasvuaika

Haraldin kasvuaika on liki 103 päivää. Se on kasvuajaltaan Belindaa lähes päivän aikaisempi.

Sato

Haraldin sato on koetulosten mukaan samaa tasoa kuin Belindalla. Muihin yleisiin lajikkeisiin verrattuna se on menestynyt erityisen hyvin III-vyöhykkeellä. Lajikekokeiden mukaan se on yksi satoisimmista kauroista karkeilla kivennäismailla. Muilla maalajeilla satotaso on kaurojen hyvää keskitasoa. Myös liejusavilla Harald menestyy kohtuullisen hyvin.

Korsi

Korsiominaisuuksiltaan Harald on kaurojen hyvää keskitasoa. Lakoprosentti on virallisissa lajikekokeissa ollut 23,1. Korren pituus on virallisissa lajikekokeissa ollut 94 cm.

Taudinkestävyys

Haraldilla on lajikekokeissa esiintynyt kauran lehtilaikkua 2,4 %. Belindalla 2,2 % ja Vivianalla 3,3 %, joten lehtilaikun kestävyydessä Harald on hyvää tasoa.

Sadon laatu

Harald on laadukas kauralajike. Sen jyväkoko on erittäin suuri. Tuhannen jyvän paino on 46,2 grammaa. Haraldin valkuaispitoisuus on hieman keskimääräistä korkeampi ja hehtolitrapaino on hyvää kaurojen keskitasoa.

Käyttötarkoitus

Harald on hyvä rehu- ja elintarvikekaura, joka soveltuu hyvin myös vientikauraksi.

Viljely- ja maalajisuositus

Harald soveltuu hyvin viljelyyn lähes koko kauranviljelyalueella, IV-vyöhykkeellä vain edullisimmille kasvupaikoille. Erityisen hyvä sadontuottaja Harald on ollut III-vyöhykkeellä. Muihin lajikkeisiin verrattuna se on erinomainen sadontuottaja karkeilla kivennäismailla ja menestynyt tasaisen hyvin muilla maalajeilla. Savimailla ja liejusavellakin sadontuottokyky on hyvällä tasolla.

wpDataTable with provided ID not found!