Embla – markkinoiden satoisin kevätvehnä

Embla – markkinoiden satoisin kevätvehnä

• Kevätvehnälajikkeiston satoisin!
• Laadukas – todella iso jyvä ja korkea hlp
• Huikean korkea sakoluku

Sato, korsi ja kasvuaika

Embla on myöhäinen myllyvehnä. Se on satoisin siemenkaupassa olevista kevätvehnistä. Emblan sadon suhdeluku on mittarilajike Demonstrantiin nähden jopa 115. Embla on myöhäinen (107,6 vrk), mutta kuitenkin Cornettoa päivän aikaisempi. Emblan korsi on pitkähkö, mutta lakoa ei silti ole esiintynyt haitallisessa määrin lakoprosentin ollessa hiukan yli 10. Rehevissä kasvustoissa on kuitenkin hyvä tarkkailla korrensääteen tarvetta.

Sadon laatu

Emblalla on varsin hyvä kauppalaatu. Sen jyvä on erittäin iso, 44,2 g ja myös hehtolitrapaino on korkea. Erityismaininnan saa sakoluku, joka on hyvin korkea: 261.

Taudinkestävyys

Emblan taudinkestävyys vaikuttaa erittäin hyvältä virallisten lajikekokeiden perusteella. Härmää on esiintynyt minimaalisesti ja ruostehavaintoja ei ole. Pistelaikkua ja ruskolaikkua Emblalla on esiintynyt selvästi keskimääräistä vähemmän.

Viljelysuositus

Embla soveltuu myöhäisyytensä vuoksi parhaiten I-vyöhykkeelle ja II-vyöhykkeen suotuisille lohkoille. III-vyöhykkelle Embla on kohtalaisen riskialtis valinta kasvuaikansa vuoksi. Emblan satotaso on erittäin korkea kaikilla vehnälle soveltuvilla maalajeilla, eli karkeilla kivennäismailla, savimailla sekä liejusavimailla. Parhaat sadot muihin lajikkeisiin nähden Embla on tuottanut karkeilla kivennäismailla.

Käyttötarkoitus

Myllyteollisuus, rehut

Merkittävimmät kevätvehnälajikkeet, mittarilajikkeena Demonstrant (2015-2022)

wdt_ID Lajike Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Sato, suhdeluku Karkeat kiv.maat, suhdeluku Savimaat, suhdeluku Liejusavi, suhdeluku Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valk.sato (kg/ha) Sakoluku 1
1 DEMONSTRANT 104.4 1073 100 100 100 100 2.7 81.1 36.6 78.4 13.1 779 273
2 Mittarilajike, sato (kg/ha) 5977 6234 5950 5867
3 IISAKKIBOR 97.0 1026 93 94 92 95 1.4 80.8 41.0 77.7 14.5 798 237
4 HILKKABOR 97.5 1014 93 94 94 76.4 35.5 78.2 13.5 742 303
5 HELMIBOR 98.1 1030 94 94 97 78 5.6 79.0 36.9 76.3 14.1 788 230
6 WAPPUBOR 101.2 1053 84 73 87 5.0 79.6 37.2 76.8 14.8 754 288
7 BJARNE 101.7 1059 94 98 90 1.7 72.8 33.3 77.6 13.7 773 271
8 ALLI 102.2 1058 101 99 101 106 1.8 80.8 40.0 76.6 13.0 776 239
9 LINNEA 102.7 1062 109 112 106 111 1.5 76.9 41.6 78.4 13.5 872 211
10 JAARLIBOR 102.8 1062 97 104 95 101 5.5 80.0 42.6 80.5 13.8 793 246

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila