D-arvo laskuri

Lisätuottoarvolaskelma (D-arvon vaikutus)

Vertaa laadultaan vaatimatonta lajiketta NuuttiinBOR / TenhoonBOR

Maidon hinta, snt/l  maidon keskim. tuottajahinta pitoisuuksien mukaan 9/2015
Viljan hinta, €/tn  ohran hinta vk 37/2015, Altia
Täysrehun hinta, €/kg  tilalle toimitettuna, alv 0%, 9/2015 Raisioagron verkkokauppa
Rypsirouhe, €/kg  tilalle toimitettuna, alv 0%, 9/2015 Raisioagron verkkokauppa
Lehmiä      
Sisäruokintakauden pituus vrk      
    D-arvo D-arvoero
Lisätuotto
maitotuotoksen kautta
€/lehmä
Lisätuotto
maitotuotoksen kautta
€/lypsykarja

Jos säilörehu on tehty lajikkeesta, jonka D-arvo on 1,7 %-yksikköä Nuuttia alhaisempi, päästään samaan  maitotuotokseen lisäämällä
väkirehuruokintaa -->lisäkustannus

Lisäkustannus
viljan+rypsi-
rouheen kautta
€/lehmä
Lisäkustannus
viljan+rypsi-
rouheen kautta
 €/lypsykarja
Lisäkustannus
täysrehun kautta
€/lehmä
Lisäkustannus
täysrehun kautta
€/lypsykarja
Laadultaan vaatimaton lajike sato 1
  sato 1  
       
 

 

Nurmiviljelyyn kannattaa valita lajike, jolla voidaan nostaa lehmän maitotuotosta. Uuden NuuttiBOR-timotein sulavuus on korkea ja myös erittäin kestävä.

Myös TenhoBOR-timoteilla on hyvät laatuominaisuuden moniin muihin timoteilajikkeisiin verrattuna.

D-arvon vaikutus maitotuotokseen perustuu MTT:n kotieläintutkimuksen ruokintakokeisiin. Teoreettisessa esimerkkilaskelmassa säilörehu on tehty puhtaasta timoteinurmesta. Eurosummat ovat laskennallisia ja suuntaa antavia.