Cornetto – suurijyväinen ja satoisa vehnä

Erittäin satoisa myöhäinen vehnä Cornetto

• Erinomainen yleisvehnä
• Lajikekokeiden huippusatojen tuottaja II-vyöhykkeellä

Kasvuaika

Cornetto on kasvuajaltaan Amarettoa 2,5 päivää myöhäisempi.

Sato

Cornetto on viljelyvyöhykkeellä II nykyisistä lajikkeista satoisin ja vyöhykkeellä I se on ollut virallisten lajikekokeiden satoisimpien lajikkeiden ryhmässä.

Korsi

Cornetton lako on virallisissa lajikekokeissa 19 %. Korsi on pituudeltaan keskimittainen – 82 cm.

Taudinkestävyys

Cornettossa ei ole esiintynyt virallisissa lajikekokeissa lainkaan härmää ja keltaruostettakin vähän. Ruskolaikun ja pistelaikun esiintyminen on ollut kevätvehnälajikkeiden keskitasoa vähäisempää. Kevätvehnän lehtilaikkutautien esiintyminen Cornettolla on kokonaisuutenaan hyvin vähäistä, se on nykylajikkeista kahden kärjessä esiintymisen vähäisyydessä. Lehtilaikkutautien vähäinen esiintyminen on kasvustoruiskutuksin hyvin hoidettavissa.

Sadon laatu

Sadon laatu on Cornettolla hyvä, tuhannen jyvän paino on korkea, hehtolitrapainoltaan se ei ole aivan vehnien kärkiryhmässä. Valkuaispitoisuus ei korkeasta satotasosta johtuen nouse kovin korkeaksi, mutta on kuitenkin yli 12 %, myöskään sakoluku ei ole huippukorkea.

Käyttötarkoitus

Cornetto on hyvälaatuinen myllyvehnä, mutta runsassatoisena puoltaa paikkaansa myös rehuntuotannossa.

Viljely- ja maalajisuositus

Cornettoa suositellaan viljelyyn viljelyvyöhykkeiden I ja II kevätvehnän viljelyyn soveltuvilla kasvupaikoilla. Kakkosvyöhykkeellä se on ollut nykylajikkeista satoisin ja hyvä myös ykkösvyöhykkeellä. Cornetto on nykyisen lajikkeiston parhaita sadontuottajia niin karkeilla kivennäismailla kuin myös savimailla.

wdt_ID Lajike Sato (kg/ha) Sato (kg/ha) Suhdeluku Kasvu-aika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Sako- luku 1
1 HELMI 5712 100 99,3 1014,2 6,5 83,2 36,2 76,5 13,8 784 230
2 ANNIINA 5137 90 98,6 1002,9 1,1 85,5 34,7 78,6 15,3 784 227
3 WANAMO 5369 94 100,3 1004,5 84,9 33,2 78,8 14,5 772 393
4 WAPPU 5207 91 101,2 1021,0 5,6 83,2 37,1 76,7 14,5 758 252
5 BJARNE 5627 99 102,7 1041,3 3,5 76,7 33,1 77,6 13,5 759 280
6 QUARNA 5789 101 103,3 1038,0 78,9 37,6 79,8 15,4 889 278
7 KRUUNU 5347 94 103,4 1042,6 5,5 89,5 35,7 75,3 13,4 713 297
8 JAARLI 5862 103 103,9 1047,9 4,4 84,2 41,9 80,8 13,5 788 248
9 ZEBRA 5776 101 103,9 1047,6 0,0 86,2 37,9 79,6 12,3 713 338
10 BROLIN 5943 104 104,2 1052,8 3,5 86,4 40,9 79,8 12,6 741 231

Saatavilla seuraavilta pakkaajilta:


Sollan Pakkaamo Oy   
Niinijoentie 187, 32300 Mellilä
0500535325
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila