Cornetto – suurijyväinen ja satoisa vehnä

Erittäin satoisa myöhäinen vehnä Cornetto

• Erinomainen yleisvehnä
• Lajikekokeiden huippusatojen tuottaja II-vyöhykkeellä

Kasvuaika

Cornetto on kasvuajaltaan Amarettoa 2,5 päivää myöhäisempi.

Sato

Cornetto on viljelyvyöhykkeellä II nykyisistä lajikkeista satoisin ja vyöhykkeellä I se on ollut virallisten lajikekokeiden satoisimpien lajikkeiden ryhmässä.

Korsi

Cornetton lako on virallisissa lajikekokeissa 19 %. Korsi on pituudeltaan keskimittainen – 82 cm.

Taudinkestävyys

Cornettossa ei ole esiintynyt virallisissa lajikekokeissa lainkaan härmää ja keltaruostettakin vähän. Ruskolaikun ja pistelaikun esiintyminen on ollut kevätvehnälajikkeiden keskitasoa vähäisempää. Kevätvehnän lehtilaikkutautien esiintyminen Cornettolla on kokonaisuutenaan hyvin vähäistä, se on nykylajikkeista kahden kärjessä esiintymisen vähäisyydessä. Lehtilaikkutautien vähäinen esiintyminen on kasvustoruiskutuksin hyvin hoidettavissa.

Sadon laatu

Sadon laatu on Cornettolla hyvä, tuhannen jyvän paino on korkea, hehtolitrapainoltaan se ei ole aivan vehnien kärkiryhmässä. Valkuaispitoisuus ei korkeasta satotasosta johtuen nouse kovin korkeaksi, mutta on kuitenkin yli 12 %, myöskään sakoluku ei ole huippukorkea.

Käyttötarkoitus

Cornetto on hyvälaatuinen myllyvehnä, mutta runsassatoisena puoltaa paikkaansa myös rehuntuotannossa.

Viljely- ja maalajisuositus

Cornettoa suositellaan viljelyyn viljelyvyöhykkeiden I ja II kevätvehnän viljelyyn soveltuvilla kasvupaikoilla. Kakkosvyöhykkeellä se on ollut nykylajikkeista satoisin ja hyvä myös ykkösvyöhykkeellä. Cornetto on nykyisen lajikkeiston parhaita sadontuottajia niin karkeilla kivennäismailla kuin myös savimailla.

Merkittävimmät kevätvehnälajikkeet: LUKE Viralliset lajikekokeet 2013-2020. Estimoidut lajikekeskiarvot, mittarilajikkeena HELMI

wdt_ID Lajike Sato (kg/ha) Sato suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Sakoluku 1
1 HELMIBOR (Mittari) 5812 100 99.9 1028 6.9 82.1 36.8 76.5 14.1 812.7 230.6
2 IISAKKIBOR 5721 98 99.0 1026 0.5 84.0 40.8 77.9 14.5 823.1 238.3
3 WAPPUBOR 5251 90 102.5 1035 8.2 81.9 37.0 76.6 14.6 770.0 254.9
4 BJARNE 5732 99 103.5 1055 4.1 75.6 33.6 77.5 13.7 783.6 280.8
5 ALLI 6168 106 104.2 1059 0.0 83.7 39.7 76.8 13.0 797.5 244.3
6 KRABAT 5900 102 104.4 1060 2.2 79.2 36.0 77.8 13.8 812.5 282.1
7 HERTTUABOR 5459 94 104.5 1057 1.9 85.7 38.0 77.4 14.2 766.5 254.1
8 JAARLIBOR 5988 103 104.6 1061 4.8 83.1 42.5 80.7 13.7 817.5 248.0
9 KREIVIBOR 5742 99 105.3 1066 5.3 82.0 36.1 77.8 13.3 763.1 303.1
10 KWS MISTRAL 6562 113 105.8 1073 6.0 83.1 42.2 80.4 12.9 840.2 216.9

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta: