Cebra CL -kevätrapsi

Cebra CLBOR -Erittäin lujavartinen ja satoisa CLEARFIELD rapsi

• CLEARFIELD hybridirapsi
• Luja varsi ja korkea sato erilaisissa kasvuoloissa

Sato

Cebra CL on virallisissa lajikekokeissa ollut 8 % satoisampi kuin Trapper hybridi¬rapsi. Lajike on lisäksi 11 % satoisampi kuin eniten viljelty Clearfield-lajike 7130 CL. Jalostajankokeissa Cebra CL on erottautunut edukseen erityisesti sadon stabiliteetin suhteen.

Sadon laatu

Cebra CL-lajikkeella on korkea öljypitoisuus, joka yhdessä suuren sadon kanssa takaa Cebra CL-lajikkeelle erinomaisen öljysadon.

CLEARFIELD-menetelmän ansiosta sadon rikkapitoisuus pysyy hyvin alhaisena.

Käyttötarkoitus

kasviöljyteollisuus

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I – II.

Kasvuaika

Cebra CL on kasvuajaltaan rapsilajikkeiston keskitasoa. Sen kasvuaika on virallisissa lajikekokeissa 2 vrk pidempi kuin Trapperilla ja 3 vrk pidempi kuin 7130 CL-lajikkeella. Esimerkiksi Brander ja Majong ovat Cebraa myöhäisempiä.

Varsi

Cebra CL- lajike on kaikkein laonkestävin Clearfield-lajike virallisissa lajikekokeissa. Cebra CL on myös melko pitkä lajike.

Kasvinsuojelu

Clearfield-lajike Cebra CL:n rikkakasvien torjunnassa käytetään tuotantomenetelmän Clearfield herbisidiä.

Sen ansiosta käsittelyn ajoitus voidaan valita joustavasti pitkän käsittelyikkunan sisältä 2- lehtiasteelta aina 8-lehtiasteelle saakka, riippuen kasvulohkon rikkakasvipaineesta. Valmiste on hellävarainen Clearfield lajikkeelle, mutta erittäin tehokas tärkeimpiin leveälehtisiin rikkakasveihin. Se tehoaa myös heinämäisiin rikkakasveihin, kuten juolavehnään, jättäen sen kääpiökasvuiseksi rapsikasvuston alle. Se torjuu myös hukkakauran sekä jääntiviljan.

Kokonaisvaltainen herbisidikäsittely yhdistettynä hyviin tankkiseosmahdollisuuksiin insektisidien sekä fungisidien kanssa mahdollistaa ajokertojen vähentämisen, ajan- ja kustannusten säästämisen.

Erinomainen torjuntatulos vapauttaa lajikkeen täyden satopotentiaalin käyttöön haasteellisemmissakin kasvuolosuhteissa. Tämä parantaa selvästi lajikkeen suhteellista satoisuutta perinteisiin lajikkeisiin verrattuna käytännön viljelyssä. Clearfield lajikkeiden satovarmuutta parantaa myös se, ettei kasvusto tuhoudu, vaikka ruiskunpesussa olisikin jäänyt pieni määriä ”gramma-aine” epäpuhtauksia ruiskuun viljojen ruiskutuksista. Clearfield -rikkatorjunnan lisäksi lajikkeella voidaan käyttää kaikkia samoja valmisteita kasvinsuojelussa kuin tavanomaisilla rapsilajikkeillakin.

Ulkomainen lajike

wdt_ID Lajike Sato (kg/ha) Sato (kg/ha) suhdeluku Kasvu-aika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Valku-ainen (%) Valkuais-sato (kg/ha) Öljy-pitoisuus (%) Öljysato (kg/ha) Lehtivihreä (ppm)
63 SMILLA 2295 100 117 1214 14,7 103 3,9 23,3 475 40,9 959 15,7
64 CAMPINO 2290 100 117 1215 22,4 103 4,3 21,6 443 43,6 1006 14,6
65 TRAPPER 2286 100 117 1211 22,0 103 4,2 23,1 473 42,6 987 11,8
66 MAJONG 2524 110 120 1235 17,9 113 4,6 22,6 511 44,2 1124 16,9
67 BRANDO 2375 103 119 1231 17,6 119 4,7 22,4 475 42,7 1041 19,7
68 TAMARIN 2100 92 119 1239 15,6 110 4,7 22,7 430 41,8 908 17,4
69 MOSAIK 2433 106 119 1224 12,4 105 4,2 21,5 469 44,7 1098 33,7
70 CLEOPATRA 2279 99 116 1206 8,1 99 4,5 22,1 452 43,3 992 18,0
71 DRAGO 2518 110 117 1217 14,6 105 4,2 22,6 506 42,5 1084 16,0
72 CEBRA CL 2473 108 118 1222 14,3 113 4,0 22,7 501 43,0 1075 18,5

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta: