Ohra

Huima – monitahoinen ohra

Huimaa satoa ja laatua – monitahoinen uutuusohra Huima • Erittäin satoisa kasvuaika (89,2pv) huomioiden• Korkea tjp, hlp ja täysjyväprosentti• Todella lujakortinen, lakoa vain 3,5 % Sato, kasvuaika ja korsi Huima on kasvuajaltaan alle 90 päivää olevien keskimyöhäisten monitahoisten selkeästi satoisin lajike. Satotaso on samaa luokkaa 2–3 päivää myöhäisempien lajikkeiden kanssa. Korsi on lyhyehkö ja erittäin […]

FennicaBOR – Viljelyvarma ja tasapainoinen mallasohra

FennicaBOR – Viljelyvarma ja tasapainoinen mallasohra • Huippusatoisa.• Erittäin hyvä taudinkestävyys ja luja korsi• Myös tasapainoinen mallastuslaatu saa kiitosta Sato, korsi ja kasvuaika Fennican sato on mallasohralajikkeiston kärkeä. Se on saanut hyviä satotuloksia eri viljelyyvöhykkeiltä ja koevuosilta. Fennicalla on erinomainen korrenlujuus. Virallisissa kokeissa se on lakoprosentillaan yksi lujakortisimmista kaksitahoisista. Fennica on myöhäinen kaksitahoinen mallasohra. Sadon […]

TurkkaBOR – monitahoinen rehu- ja tärkkelysohra

TurkkaBOR – suurijyväinen, korkealaatuinen ja erittäin lujakortinen rehu- ja tärkkelysohra uutuus koko ohranviljelyalueelle Sato, korsi ja kasvuaika Turkka on satoisa lajike. Virallisissa lajikekokeissa se on kuulunut satoisimpien monitahoisten ohrien joukkoon. Turkan korsi on keskimittainen ja erittäin luja. Virallisissa kokeissa lakoprosentti on ollut 0 %. Kasvuajaltaan Turkka on kohtuullisen myöhäinen ohra. Sadon laatu Turkka on erittäin […]

Fandaga -ohra

Fandaga-ohra • Erinomainen satotaso kasvuaikaluokassaan• Lujakortinen• Kaikilta ominaisuuksiltaan erittäin tasapainoinen lajike Fandaga on yhtä satoisa 2-tahoinen ohra, kuin paljon viljelty RGT Planet, mutta Fandaga on selkeästi (lähes 3 päivää) aikaisempi. Fandaga on lujakortinen ja suurijyväinen lajike. Sen lajitteluaste on korkea, samoin tärkkelyspitoisuus. Taudinkestävyydeltään se on yksi lajikkeiston parhaimpia. Fandaga onkin erittäin tasapainoinen lajike, heikkouksia ei […]

HarbingerBOR – mallasohra

Haluttu mallasohra HarbingerBOR Satoisa Harbinger on laadukas kotimainen mallasohra, jolle on kysyntää. Suomen oloihin jalostettu lajike on lujan kortensa ja hyvän taudinkestävyytensä ansiosta viljelyvarma lajike. Mallasohralle tärkeät laatuominaisuudet iso jyväkoko ja alhainen valkuaispitoisuus ovat niin ikään Harbingerillä kohdallaan. Hyvien viljely- ja laatuominaisuuksiensa ansiosta Harbinger on hyväksytty viralliseksi mallasohraksi Suomessa. Sato, korsi ja kasvuaika Harbingerin sadontuottokyky […]

Vanille – satoisin mallasohra

Edellinen Seuraava Vanille – UUSI MALLASOHRA • Hyväksyttiin Suomessa viralliseksi mallasohraksi tammikuussa 2021• Markkinoiden satoisin ja aikaisin panimomallasohralajike Sato, korsi ja kasvuaika Vanillen sato on virallisissa lajikekokeissa ollut yli 6900 kg/ha. Kasvuaika huomioiden Vanillea voidaan pitää jopa satoisimpana ohralajikkeena nykyisten koetulosten perusteella. Vanillen korsi ei ole aivan lyhyimpiä, pituus 72 cm, mutta lakoa on sillä […]

Eifel – 2-tahoinen ohra

Eifel – satoisa ja viihtyvä 2-tahoinen tärkkelys- ja rehuohra Suurijyväinen Viihtyy myös happamilla mailla Sato, korsi ja kasvuaika Eifel on satoisa 2-tahoinen ohra. Korreltaan Eifel on keskimittainen / aavistuksen pitkähkö eli poudanarkuutta sillä ei ole. Lakoprosentti on virallisissa kokeissa ollut n. 15 %. Eifel on hieman aikaisempi kuin monet muut yleisesti viljellyt 2-tahoiset ohrat. Sadon […]

Toria – monitahoinen ohra

Laadukas ja huippusatoisa monitahoinen Toria ohra • Huippusatoisa monitahoinen • Hehtolitrapaino 2-tahoisten ohrien luokkaa • Suurijyväinen • Taudinkestävyydeltään erinomainen Sato, korsi ja kasvuaika Toria on erittäin satoisa, virallisten lajikekokeiden mukaan satoisin nykyisistä ohralajikkeista. Torian lakoprosentti virallisissa lajikekokeissa on 18 ja korren pituus 74 cm. Korsi on lujempi kuin esim. Kunnarilla, Jyvällä, Polartopilla ja Edvinillä. Toria on kasvuajaltaan […]

SeveriBOR – monitahoinen ohra

Vahva monitahoinen SeveriBOR • Laadukas sato • Melko myöhäinen monitahoinen ohra • Kasvuaikaluokassaan satoisuuden kärkeä • Erittäin hyvä härmän- ja rengaslaikunkestävyys Sato, korsi ja kasvuaika Severi on satoisuudeltaan monitahoisten ohrien ehdotonta kärkeä. Severi on menestynyt hyvin eri maalajeilla I-vyöhykkeeltä aina IV-vyöhykkeelle saakka. Monitahoisen ohran pääviljelyalueella Severi on eriomainen vaihtoehto rehuohran tuotantoon. Eteläisessä Suomessa se tarjoaa satoisana lajikkeena […]

AlvariBOR – monitahoinen ohra

Erittäin laadukas ja satoisa monitahoinen AlvariBOR  koko ohranviljelyalueelle Sato, korsi ja kasvuaika Alvari on yksi markkinoiden satoisimmista monitahoisista ohrista, vaikka on 2-3 päivää aikaisempi kuin kilpailijansa. Sen sato on kilpailukykyinen myös useimpiin kaksitahoisiin lajikkeisiin verrattuna. Alvari on menestynyt virallisissa lajikekokeissa erittäin hyvin eri vuosina ja eri maalajeilla sietäen myös happamuutta. Korsi on hyvin luja, sen lakoprosentti virallisissa kokeissa […]