Canary – kaura

Uutuuskaura Canary Etelä-Suomeen

• Satoisuudeltaan huippuluokkaa kaikilla maalajeilla
• Erityisen satoisa liejusavilla
• Kasvuajaltaan aikaisempi moniin muihin saman satotason lajikkeisiin nähden
• Suurijyväinen laatukaura

Kasvuaika

Canaryn kasvuaika on 102 päivää. Se on kasvuajaltaan Belindaa 1,5 päivää aikaisempi. Saman kasvuajan sen kanssa omaavat muun muassa Iiris ja Bettina.

Sato

Canary on koetulosten mukaan Belindaa noin 5 % satoisampi. Muihin yleisiin lajikkeisiin verrattuna se on menestynyt erityisen hyvin I – II-vyöhykkeellä. Lajikekokeiden mukaan se on ylivoimaisesti satoisin kaura liejusavilla ja menestyy hyvin kaikilla muillakin maalajeilla.

Korsi

Canaryn korsi on melko luja, kaurojen hyvää keskitasoa. Lakoprosentti on virallisissa lajikekokeissa ollut 25 %,. Korren pituus on ollut virallisissa lajikekokeissa 94 cm

Sadon laatu

Canary on laadukas kauralajike. Sen tuhannen jyvän paino on yli 43 grammaa. Valkuaispitoisuus Canaryllä on hieman kaurojen keskitasoa alhaisempi, 11,2 % ja hehtolitrapaino on hyvällä tasolla 55,2 kg

Käyttötarkoitus

Canary on hyvä elintarvike- rehu- ja vientikaura

Viljelysuositus

Soveltuu viljelyyn I – III vyöhykkeillä, erityisen hyvä sadontuottaja Canary on ollut I –vyöhykkeellä.

Taudinkestävyys

Canarylla on lajikekokeissa esiintynyt kauran lehtilaikkua vain 2 %

Maaperä

Canary on menestynyt ylivoimaisen hyvin liejusavilla ja tasaisen hyvin kaikilla muillakin maalajeilla.

Merkittävimmät kauralajikkeet: LUKE Viralliset lajikekokeet 2013-2020. Estimoidut lajikekeskiarvot, mittarilajikkeena NIKLAS

wdt_ID Lajike Sato (kg/ha) Sato suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Kuori (%) Valkuaissato (kg/ha) Ydinsato (kg/ha) Lajittelu (%, >2,5 mm) Lajittelu (%, <2,0 mm)
1 NIKLASBOR(Mittari) 6032 100 93.4 934 14.8 93.6 40.4 53.8 13.7 22.5 707 4726 52.0 3.5
2 RIINABOR 6062 101 93.1 935 0.0 85.0 35.7 54.5 13.5 23.5 691 4859 .. ..
3 MEERIBOR 5973 99 93.1 935 15.0 92.0 38.9 54.1 13.6 22.8 690 4789 .. ..
4 NELLABOR 6112 101 93.1 955 20.5 93.9 38.1 53.0 13.0 21.2 678 4877 55.0 1.5
5 PERTTUBOR 6206 103 93.6 960 15.4 92.7 38.2 54.7 13.2 21.9 698 4924 43.0 2.9
6 AVETRON 6074 101 95.1 958 21.5 95.1 35.5 55.1 13.4 21.9 693 4788 .. ..
7 AKSELIBOR 5843 97 95.2 960 15.8 89.2 32.9 54.9 13.7 22.5 684 4596 23.0 6.7
8 ALKUBOR 6305 105 96.4 976 10.0 90.1 35.1 53.7 12.7 22.4 689 4947 .. ..
9 MARIKA 6052 100 96.5 972 14.0 91.1 38.5 54.5 13.1 22.4 681 4752 57.0 3.4
10 KONTIO 6088 101 98.2 976 23.5 98.6 39.8 52.9 13.1 21.8 684 4825 72.0 1.9

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta: