Canary – kaura

Uutuuskaura Canary Etelä-Suomeen

• Satoisuudeltaan huippuluokkaa kaikilla maalajeilla
• Erityisen satoisa liejusavilla
• Kasvuajaltaan aikaisempi moniin muihin saman satotason lajikkeisiin nähden
• Suurijyväinen laatukaura

Kasvuaika

Canaryn kasvuaika on 102 päivää. Se on kasvuajaltaan Belindaa 1,5 päivää aikaisempi. Saman kasvuajan sen kanssa omaavat muun muassa Iiris ja Bettina.

Sato

Canary on koetulosten mukaan Belindaa noin 5 % satoisampi. Muihin yleisiin lajikkeisiin verrattuna se on menestynyt erityisen hyvin I – II-vyöhykkeellä. Lajikekokeiden mukaan se on ylivoimaisesti satoisin kaura liejusavilla ja menestyy hyvin kaikilla muillakin maalajeilla.

Korsi

Canaryn korsi on melko luja, kaurojen hyvää keskitasoa. Lakoprosentti on virallisissa lajikekokeissa ollut 25 %,. Korren pituus on ollut virallisissa lajikekokeissa 94 cm

Sadon laatu

Canary on laadukas kauralajike. Sen tuhannen jyvän paino on yli 43 grammaa. Valkuaispitoisuus Canaryllä on hieman kaurojen keskitasoa alhaisempi, 11,2 % ja hehtolitrapaino on hyvällä tasolla 55,2 kg

Käyttötarkoitus

Canary on hyvä elintarvike- rehu- ja vientikaura

Viljelysuositus

Soveltuu viljelyyn I – III vyöhykkeillä, erityisen hyvä sadontuottaja Canary on ollut I –vyöhykkeellä.

Taudinkestävyys

Canarylla on lajikekokeissa esiintynyt kauran lehtilaikkua vain 2 %

Maaperä

Canary on menestynyt ylivoimaisen hyvin liejusavilla ja tasaisen hyvin kaikilla muillakin maalajeilla.

Merkittävimmät kauralajikkeet: LUKE Viralliset lajikekokeet 2012-2019. Estimoidut lajikekeskiarvot, mittarina PERTTU

wdt_ID Lajike Sato kg/ha suhdeluku Kark. kiv. maat sl Savi- maat sl Elo- peräiset sl Lieju- savi sl Kasvu- aika vrk Lämpö- summa Lako- % Pituus cm Tjp g Hlp kg Valk. % Kuori % Valkuais-sato kg/ha Ydin- sato kg/ha
1 PERTTUBOR = C 100 100 100 100 100 94.1 949 15.0 95.0 38.7 55.3 12.9 21.9 684 4920
2 Mittarilajike sato kg/ha 6204 6046 7120 5821 6374
3 EEMELIBOR 84 84 80 84 92.3 920 12.7 90.2 36.7 54.9 14.1 23.5 641 4014
4 MEERIBOR 93 92 88 96 93.0 924 19.7 92.2 39.4 54.7 13.4 23.2 667 4458
5 RIINABOR 95 96 87 97 93.2 925 9.9 87.2 34.8 55.3 13.2 23.2 666 4552
6 NELLABOR 98 101 93 99 98 93.6 945 20.1 96.3 38.7 53.5 12.7 21.3 664 4873
7 NIKLASBOR 97 95 89 101 94.2 930 17.4 96.7 41.0 54.2 13.4 23.0 692 4669
8 AVETRON 96 100 88 98 92 95.4 947 24.4 97.6 36.2 55.5 13.2 22.1 676 4701
9 AKSELIBOR 94 96 85 97 96 96.0 956 17.3 91.5 33.5 55.4 13.4 22.7 670 4585
10 RINGSAKER 103 105 98 111 99 97.9 976 18.5 97.5 34.5 56.0 12.0 22.0 652 5059

Saatavilla seuraavilta pakkaajilta: