Canary – kaura

Uutuuskaura Canary Etelä-Suomeen

• Satoisuudeltaan huippuluokkaa kaikilla maalajeilla
• Erityisen satoisa liejusavilla
• Kasvuajaltaan aikaisempi moniin muihin saman satotason lajikkeisiin nähden
• Suurijyväinen laatukaura

Kasvuaika

Canaryn kasvuaika on 102 päivää. Se on kasvuajaltaan Belindaa 1,5 päivää aikaisempi. Saman kasvuajan sen kanssa omaavat muun muassa Iiris ja Bettina.

Sato

Canary on koetulosten mukaan Belindaa noin 5 % satoisampi. Muihin yleisiin lajikkeisiin verrattuna se on menestynyt erityisen hyvin I – II-vyöhykkeellä. Lajikekokeiden mukaan se on ylivoimaisesti satoisin kaura liejusavilla ja menestyy hyvin kaikilla muillakin maalajeilla.

Korsi

Canaryn korsi on melko luja, kaurojen hyvää keskitasoa. Lakoprosentti on virallisissa lajikekokeissa ollut 25 %,. Korren pituus on ollut virallisissa lajikekokeissa 94 cm

Sadon laatu

Canary on laadukas kauralajike. Sen tuhannen jyvän paino on yli 43 grammaa. Valkuaispitoisuus Canaryllä on hieman kaurojen keskitasoa alhaisempi, 11,2 % ja hehtolitrapaino on hyvällä tasolla 55,2 kg

Käyttötarkoitus

Canary on hyvä elintarvike- rehu- ja vientikaura

Viljelysuositus

Soveltuu viljelyyn I – III vyöhykkeillä, erityisen hyvä sadontuottaja Canary on ollut I –vyöhykkeellä.

Taudinkestävyys

Canarylla on lajikekokeissa esiintynyt kauran lehtilaikkua vain 2 %

Maaperä

Canary on menestynyt ylivoimaisen hyvin liejusavilla ja tasaisen hyvin kaikilla muillakin maalajeilla.

wpDataTable with provided ID not found!