AnniinaBOR – aikainen kevätvehnä

Aikainen, paljon viljelty kevätvehnä AnniinaBOR

• Aikainen kevätvehnä
• Erittäin lujakortinen
• Korkea hehtolitrapaino ja valkuainen

Kasvuaika

Anniina on markkinoiden aikaisin kevätvehnälajike. Helmi on sitä noin päivän ja Wanamo noin 2 päivää myöhäisempi. Quarnaan kasvuaikaeroa kertyy reilu 4 päivää. Zebra on noin 6 päivää Anniinaa myöhäisempi. Demonstrantiin ja Amarettoon eroa tulee jo yli viikko.

Sato

Anniina on tuottanut kohtalaisia satoja, joskin se aikaisena lajikkeena ei kilpaile suurimmista hehtaarisadoista.

Korsi

Anniinan korsi on keskimittainen ja erittäin luja. Lakoprosentti on ollut virallisissa lajikekokeissa erittäin alhainen, muutamia prosentteja.

Taudinkestävyys

Anniinan taudinkestävyys on tyydyttävä vertailtaessa sitä muihin lajikkeisiin. Anniinassa on esiintynyt härmää erittäin vähän. Ruskolaikkua ja pistelaikkua on esiintynyt suhteellisen runsaasti verrattuna parhaiten niitä kestäviin lajikkeisiin, mutta silti tautien vioittama osuus Anniinan lehtialasta on kohtalaisen vähäinen. Keltaruostetta ei Anniinassa ole esiintynyt.

Sadon laatu

Anniinan hehtolitrapaino on varsin korkea. Samoin sen valkuaispitoisuus on huippuluokkaa. Jyvä on melko pieni. Sakoluku on korkea, mutta sillä on taipumus laskea kohtalaisen nopeasti. Valkuaisen laadussa on joinakin vuosina ollut toivomisen varaa. Tämä näkyy myllyteollisuudessa siten, että Anniina vaatii jotakin muuta lajiketta (esim. Quarnaa) mukaan jauhoseoksiin.

Käyttötarkoitus

Anniina on myllyvehnä tietyin varauksin (kts. edellinen). Aikaiseksi myllyvehnälajikkeeksi suosittelemme valitsemaan Helmi- tai Quarna-lajikkeen. Anniina on erinomainen rehuvehnälajike aina III- ja jopa IV -vyöhykkeille saakka. Korkean valkuaispitoisuuden ja aikaisuuden vuoksi sitä viljellään paljon rehuvehnänä mm. eteläisen Pohjanmaan broileritiloilla.

Viljely- ja maalajisuositus

Anniina sopii kasvuaikansa puolesta koko kevätvehnän viljelyalueelle. Parhaiten se on menestynyt muihin lajikkeisiin nähden III-viljelyvyöhykkeellä. Anniina sopii hyvin sekä savimaille, että karkeille kivennäismaille.

Merkittävimmät kevätvehnälajikkeet: LUKE, Viralliset lajikekokeet 2011-2018, estimoidut lajikekeskiarvot, mittarilajikkeena HELMI
wpDataTable with provided ID not found!

Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:


Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Korpi-Tassin pakkaamo, Jussi Korpi-Tassi
Piirrontie 247, 61360 Mieto
050 371 4389
Norrholm H. Oy Ab
Åsvägen 30, 64220 Yttermark
040 9613391
Pohjolan Jyväjemmari Oy, Matti Lappalainen
Rapakkojoentie 70, 74630 Kiuruvesi
0500541491
Tomperin pakkaamo, Juuso Voutilainen
Tomperinniementie 58, 71160 Riistavesi

Saatavilla luomuna seuraavilta pakkaamoilta:


Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Norrholm H. Oy Ab
Åsvägen 30, 64220 Yttermark
040 9613391