Ohra | Kaura | Vehnä | Ruis | Nurmikasvit | Herne | Härkäpapu    .:siemenlaskuri:.


Severi BOR - ohra

Vahva monitahoinen

vertaa lajiketta

Laadukas Severi on melko myöhäinen monitahoinen ohrauutuus, joka edustaa kasvuaikaluokassaan satoisuuden kärkeä. Lujakortisella Severillä on erittäin hyvä härmän- ja rengaslaikunkestävyys.

Sato
Severi on satoisuudeltaan monitahoisten ohrien ehdotonta kärkeä.

Severi on menestynyt hyvin eri maalajeilla I-vyöhykkeeltä aina IV-vyöhykkeelle saakka. Monitahoisen ohran pääviljelyalueella Severi on eriomainen vaihtoehto rehuohran tuotantoon. Eteläisessä Suomessa se tarjoaa satoisana lajikkeena tuottoisan vaihtoehdon myös esim. syysviljojen ja -öljykasvien esikasviksi.

Sadon laatu
Severi on erittäin laadukas ohra. Sen tuhannenjyvänpaino, hehtolitrapaino ja tärkkelyspitoisuus ovat korkeat. Huomioiden lajikkeen korkea satopotentiaali valkuaispitoisuus on normaali.

Käyttötarkoitus
rehut

Sadon kayttö
Severi soveltuu hyvin rehuohran tuotantoon. Korkean tärkkelyspitoisuuden ja hyvän jyväkoon ansiosta Severissä on myös potentiaalia tärkkelysohraksi. Lajikkeen soveltuvuutta tärkkelystuotantoon tutkitaan parhaillaan.

Viljelysuositus
Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IVe

Kasvuaika
Severi on melko myöhäinen monitahoinen ohra. Se on päivän Vildeä myöhäisempi ja 2-3 päivää aikaisempi kuin myöhäisimmät monitahoiset lajikkeet, esim. Edvin ja Toria.

Korsi
Severi on lujakortinen. Korsi on keskimittainen. Borealin viljelyteknisissä kokeissa kasvunsäädekokeet on toteutettu rehevästi kasvavilla multamailla. Näissä olosuhteissa laontorjunnalla pystyttiin vähentämään Severin lakoutumista ja kasvunsääteen käyttö lisäsi myös jonkin verran sadon määrää (+ 8 %). Kasvunsäädekäsittely tehtiin kahdella eri kehitysasteella. Aikaisemmassa kehitysvaiheessa tehdyllä kasvunsäädekäsittelyllä lakoutumista ei käytännössä ollut ja myöhäisessäkin käsittelyssä lako jäi vähäiseksi. Käsittelyajankohta ei käytännössä vaikuttanut sadon määrään. Laontorjunnalla ei ollut vaikutusta sadon laatuun (tjp ja hlp).

Taudinkestävyys
Severin kestävyys härmää ja rengaslaikkua vastaan on erittäin hyvä. Virallisissa lajikekokeissa verkkolaikkua on Severissä esiintynyt vain vähäisessä määrin. Borealin viljelyteknisissä kokeissa, kun tauteja on esiintynyt, taudintorjunta on lisännyt Severin satoa. Taudintorjunta on myös lisännyt jonkin verran Severin hehtolitran ja tuhannen jyvän painoa.

Tarpeenmukainen verkkolaikun sekä tyvi- ja lehtilaikun torjunta varmistaa huippusadon, kun satoodotukset ovat korkeat. Yksipuolinen ohranviljely ja etenkin suorakylvö korostavat tautitorjunnan merkitystä.

SeverinBOR tuloksia Borealin kokeista (linkki)

Maaperä
Severi menestyy eri maalajeilla sietäen hyvin myös happamuutta.

Linjanumero
Bor 09707

Kasvilajikeluetteloon tulo
2013

Lisätietoja
Boreal Kasvinjalostus Oy
Kasvinjalostaja Mika Isolahti
puh. 040 027 6912
sähköposti mika.isolahti@boreal.fi

« Takaisin edelliselle sivulle